ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน พร้อมเปิดสาขาลำดับที่ 5 ‘ฉงชิ่ง’ โชว์ศักยภาพธนาคารท้องถิ่นรองรับธุรกิจภาคตะวันตกของจีน

ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน ประกาศความพร้อมในฐานะธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีน เปิดให้บริการสาขาใหม่ ลำดับที่ 5 ณ มหานครฉงชิ่ง เมืองขนาดใหญ่ระดับมหานคร ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตอนเหนือลุ่มแม่น้ำแยงซี เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในฝั่งตะวันตกของประเทศจีนที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งของการขยายธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารที่มุ่งเน้นขยายธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้า โดยขณะนี้ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน พร้อมเปิดให้บริการสาขาแห่งใหม่ลำดับที่ 5 ‘สาขาฉงชิ่ง’ ณ มหานครฉงชิ่ง (Chongqing) เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของธนาคารทางฝั่งตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเมื่อรวมกับสาขาอื่นๆ ของธนาคารที่ล้วนอยู่ในเขตเศรษฐกิจสำคัญของจีน จะเป็นผลให้ธนาคารสามารถขยายโอกาสการให้บริการแก่ลูกค้าและนักลงทุนได้เป็นอย่างดี

‘มหานครฉงชิ่ง’ เป็นเมืองขนาดใหญ่ระดับมหานคร (Municipality) เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตอนเหนือลุ่มแม่น้ำแยงซี มีประชากรกว่า33 ล้านคน นับเป็นเมืองที่มีศักยภาพและเป็นเขตพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วที่สุดในประเทศจีน ด้วยอัตรา GDP ในปี2556 ที่สูงถึง 12.3% หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 1,265.7 พันล้านหยวน (อัตรา GDP ของทั้งประเทศประมาณ 7.7%) อีกทั้งมีโรงงานกำลังการผลิตขนาดใหญ่อยู่มากกว่า 10,000 แห่ง และนักลงทุนต่างชาติประมาณ 5,300 ราย โดยเงินลงทุนรวมในปี 2556 มีประมาณ 1 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ปริมาณการลงทุนจากต่างประเทศรวม 5 ปี มีประมาณ 4.18 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ทิศตะวันออกติดกับมณฑลหูเป่ย (Hubei) และมณฑลหูหนาน (Hunan) ทิศใต้ติดกับมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) ทิศตะวันตกติดกับมณฑลเสฉวน (Sichuan) และทิศเหนือติดกับมณฑลฉ่านซี (Shaanxi) นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจีนฝั่งตะวันตก สะดวกต่อการเดินทางทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ มีเส้นทางการเดินรถไฟและเส้นทางด่วนที่สำคัญๆ อยู่หลายสาย รวมถึงสนามบิน Chongqing Jiangbei ซึ่งเป็นสนามบินหลักแห่งหนึ่งของประเทศจีน

นายไชยฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาขาฉงชิ่งยังคงมุ่งเน้นให้บริการสินเชื่อธุรกิจและบริการเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ บริการด้านบริหารการเงิน บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการโอนเงินระหว่างประเทศ อีกทั้งยังให้บริการชำระเงินในสกุลเงินหยวนได้อย่างครบวงจร และรับฝากเงินสกุลหยวนจากลูกค้าที่เป็นบริษัท และลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งจะทำให้มีเงินทุนสำหรับรองรับการขยายสินเชื่อได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยความชำนาญและรอบรู้เกี่ยวกับสภาวะตลาดและการทำธุรกิจในประเทศจีน รวมทั้งกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น และมีฐานลูกค้าที่มั่นคง พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้าทั้งชาวไทย และประเทศอื่นๆที่สนใจขยายธุรกิจในประเทศจีน โดยปัจจุบันธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน มีนายสุวัชชัย ทรงวานิช เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวนสาขารวมทั้งหมด 5 แห่ง คือ สาขาเซี่ยงไฮ้ สาขาปักกิ่ง สาขาเซี่ยะเหมิน สาขาเสิ่นเจิ้น และล่าสุดสาขาฉงชิ่งที่มีนายวัชรพงศ์ พรชัยชนะกิจ เป็นผู้จัดการสาขา

ธนาคารกรุงเทพ นับเป็นธนาคารพาณิชย์ของไทยเพียงแห่งเดียวที่มีเครือข่ายต่างประเทศที่กว้างขวางมากถึง 27 แห่ง กระจายอยู่ใน 13เขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและประเทศจีน โดยธนาคารได้เปิดสาขาต่างประเทศแห่งแรกในฮ่องกงเมื่อปี 2497 หรือเมื่อ 60 ปีที่แล้ว และได้เข้าไปบุกเบิกธุรกิจในประเทศจีน โดยการเปิดสำนักงานตัวแทนในกรุงปักกิ่งปี2529  ต่อมาปี 2535 ได้เปิดสาขาซัวเถา ซึ่งนับเป็นสาขาแรกของธนาคารในประเทศจีน ตามด้วยสาขาเซี่ยงไฮ้ ในปี 2536 สาขาเซี่ยะเหมิน ในปี 2541 จากนั้น ได้ยกระดับสำนักงานตัวแทนปักกิ่งขึ้นเป็นสาขาปักกิ่ง ในปี 2548 และย้ายสาขาซัวเถาไปเป็นสาขาเสิ่นเจิ้น ในปี 2550และทั้งหมดได้เปลี่ยนสถานะเป็นสาขาของธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน ภายหลังจากที่ธนาคารได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเป็นธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเซี่ยงไฮ้