โฆษณาเข้าสู่เนื้อหาสำคัญกว่าช่อง

มายด์แชร์  เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร เผยข้อมูลการใช้สื่อโฆษณาในปี 2013 รวมถึงคาดการณ์เทนด์โฆษณาในปี 2014 โดยความท้าทายของนักการตลาดในปีนี้คือ “กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อใหม่และมีความหลากหลายด้วยเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดประสิทธิผล เน้นให้ความสำคัญของการสร้าง Owned และ Earned มีเดีย ควบคู่กลยุทธ์ Paid มีเดีย โดยใช้ความหลากหลายของสื่อหรือมัลติสกรีน (Multi-screen) เพื่อตอบรับคาดหวังของผู้บริโภคและพฤติกรรมการรับชมพร้อมกันหลายสื่อในเวลาเดียวกัน

ปัทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ กล่าวว่า “การเข้ามาของสื่อใหม่และเทคโนโลยีทางการตลาดใหม่ๆเช่น วีถีชีวิตบนสมารท์โฟนและการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิตอลทีวีจะนำไปสู่ยุคของการตลาดแบบมัลติสกรีน (Multi-Screen) การมาของทีวีดิจิตอลก็จะพลิกวงการสื่อโฆษณาเหมือนกัน เพราะช่องทางมีหลากหลายขึ้น จะกระทบพฤติกรรมผู้บริโภคเต็มๆ เพราะผู้บริโภคเลือกเนื้อหาที่ตรงกับตัวเองมากขึ้น แบรนด์จึงต้องทำคอนเท้นส์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดมากขึ้นเช่นกัน

ภาพรวมอุลสาหกรรมโฆษณาในไตรมาสที่หนึ่ง โตประมาณ 1.8% (รวมทั้งทีวีเคเบิ้ลและแซทเทิ้ลไลท์) คาดว่าอุตสาหกรรมโฆษณาจะโตรวม 4-6% ในสิ้นปี 2014 แพลตฟอร์มที่มีบทบาทเด่นชัดในปีนี้คือ มือถือสมารท์โฟน และทีวี (ฟรีทีวี เคเบิ้ล แซตเทิ้ลไลท์และดิจิตอลทีวี)

โดยที่เม็ดเงินส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ฟรีทีวี อยู่ที่ 51% หรือ 69,249 ล้านบาท รองลงมาเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ 15% หรือ 20,749 ล้านบาท แต่สื่อที่น่าสนใจมีอยู่ 3 สื่อด้วยกัน คือทีวีเคเบิ้ลหรือกล่องรับสัญญาณ สื่อรถสาธารณะ และสื่ออินเตอร์เน็ต แม้จะมีสัดส่วนที่น้อยอยู่ แต่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นมาก โดยที่สื่ออินเตอร์เน็ตมีอัตราการเติบโตสูงถึง 34% ทีวีเคเบิ้ลหรือกล่องรับสัญญาณจะมีอัตราการเติบโต 23% และสื่อรถสาธารณะโต 19%