ยอดโฆษณาพฤษภาคม 57 ยังร่วงต่อ

บริษัทเอซี นีลเส็น ได้รายงานผลการซื้อสื่อโฆษณาในเดือนพฤษภาคม 2557 พบว่า ยอดซื้อสื่อทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน โรงภาพยนตร์ สื่อนอกบ้าน สื่อในห้างสรรพสินค้า รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ต “ลดลง” ทั้งหมด โดยมียอดซื้อสื่อโฆษณาอยู่ที่ 8,580 ล้านบาท  ลดลงจากเดือนเมษายน 2557 มียอดซื้อสื่อโฆษณาอยู่ที่ 8,744 ล้านบาท

ยอดซื้อสื่อทีวีอยู่ที่ 5,484 ล้านบาท รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ 1,033 ล้านบาท ส่วนสื่อในโรงภาพยนต์ลดลงเหลือ 395 ล้านบาท จากเดือนเมษายนมียอด 663 ล้านบาท ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปิดเทอม ในขณะที่ยอดสื่อโฆษณาผ่านรถสาธารณะ เพิ่มขึ้นเป็น 311 ล้านบาท ในเดือนเมษายนยอดใช้จ่ายผ่านสื่อนี้อยู่ที่ 290 ล้านบาท
                

ยอดโฆษณาตั้งแต่เดือนม.ค.-พ.ค.57

สำหรับยอดโฆษณาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 รวม 5 เดือน มียอดซื้อสื่อโฆษณารวม 41,034 ล้านบาท สื่อทุกชนิดมียอดซื้อสื่อโฆษณาลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ยกเว้นยอดสื่อบนรถสาธารณะ