บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าไทยเยอรมัน มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษารุ่นแรกที่สำเร็จหลักสูตร จากโครงการ BMW Service Apprentice Program

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดย มร. แมทธิอัส พฟาลซ์ ประธาน และคุณมณีรัตน์ มาจุฬา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับ หอการค้าเยอรมันไทย โดย มร. เยอร์ก บุค ผู้อำนวยการบริหาร มอบประกาศนียบัตรรับรองด้านเทคโนโลยีงานช่าง Mechanical Power Technology ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ซึ่งสำเร็จการศึกษารุ่นแรกจากโครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ หรือ BMW Service Apprentice Program เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมเดินหน้าสานต่อกิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านยานยนต์ในระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง

โครงการ BMW Service Apprentice Program เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย(German-Thai Dual Excellence Education (GTDEE) program)  ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าเยอรมันไทย และผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ อบรมความรู้และฝึกฝนทักษะในสายงานด้านช่างเทคนิคให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ด้านทฤษฎีแล้ว ยังรวมถึงการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมของบีเอ็มดับเบิลยู และร่วมปฏิบัติงานกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทย เพื่อสร้างแรงงานฝีมือที่เปี่ยมด้วยทักษะและความสามารถระดับสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศถึงระดับสูงสุด และขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านศูนย์กลางการผลิตยนตรกรรมระดับโลก

สำหรับโครงการ BMW Service Apprentice Program นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (German-Thai Dual Excellence Education (GTDEE) program)  ที่ได้รับการพัฒนาโครงการมาจากประเทศเยอรมนี และด้วยความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โครงการศึกษาระบบทวิภาคนี้จึงได้รับการนำไปใช้ในหลายๆประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยทางหอการค้าไทยเยอรมัน (GTCC) ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกลุ่มบริษัทที่ร่วมริเริ่มโครงการนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัท บี กริมม์, บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และ บริษัท โรเบิร์ต บอช จำกัด ทั้งนี้โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี GTDEE ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย