กสทช.ยันเอไอเอสยกหนี้ให้ผู้ใช้คุกกี้รัน นัดกูเกิ้ลเจรจาแก้ปัญหาพฤหัสนี้

ยังคงเป็นประเด็นร้อนกับกรณี มีลูกค้าใช้งานเล่นเกมคุกกี้รัน และมีค่าบริการสูงผิดปกติ ทางด้านคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช.ได้ข้อสรุป หลังจากประชุมกับผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทุกรายในวันนี้ (23 มิถุนายน 57) ดังนี้

– บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเอไอเอส รับข้อเสนอสำนักงาน กสทช. หากพบว่าการใช้บริการที่ก่อให้เกิดค่าบริการดังกล่าวเกิดโดยไม่มีเจตนา หรือเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทางบริษัทจะเยียวยาค่าบริการให้แก่ผู้เสียหาย

– ให้ผู้ประกอบการจำกัดวงเงินค่าใช้บริการ และให้มีบริการข้อความสั้น (SMS) ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับทางบริษัทผู้ประกอบการด้วยเพื่อป้องกันการใช้บริการอันอาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก

– เรียกตัวแทนจากบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของ Google play store ศูนย์รวม application ของแอนดรอยด์ และผู้ประกอบการ หาแนวทางการป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นอีก ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557

AWN รับข้อเสนอสำนักงาน กสทช. พร้อมเยียวยาผู้เสียหายหากใช้บริการโดยไม่มีเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พร้อมกำหนดมาตรการจำกัดวงเงินค่าบริการ และให้ส่ง SMS ถึงผู้ปกครองเมื่อลูกซื้อสินค้าใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายในวันนี้ (23 มิถุนายน 2557) ได้ข้อสรุปว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) รับข้อเสนอสำนักงาน กสทช. ในการที่จะเชิญผู้เสียหายมาให้ข้อมูล โดยมีสำนักงานฯ เป็นคนกลาง หากพบว่าการใช้บริการที่ก่อให้เกิดค่าบริการดังกล่าวเกิดโดยไม่มีเจตนา หรือเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทางบริษัทจะเยียวยาในประเด็นเรื่องค่าบริการให้แก่ผู้เสียหาย สำหรับมาตรการที่จะป้องกันปัญหาในลักษณะเดียวกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำนักงานฯ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการจำกัดวงเงินค่าใช้บริการ และให้มีบริการข้อความสั้น (SMS) ส่งไปยังเลขหมายอื่นที่กำหนด ซึ่งกรณีนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ลูกใช้งาน หากมีการใช้จ่ายเกิดขึ้น ก็จะมี SMS ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับทางบริษัทผู้ประกอบการด้วย คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการใช้บริการอันอาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กและเยาวชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

สำหรับในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา10.00 น. สำนักงาน กสทช. จะเชิญผู้แทนจากบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ประกอบการ มาหารือต่อในกรณีของการหาแนวทางการป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ในอนาคต  

“ทุกวันนี้ การซื้อขาย การใช้บริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถทำได้ง่าย แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ปัญหาในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เพราะอาจจะยังมี เด็ก เยาวชน หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนมากอาจไม่เข้าใจว่ามันมีค่าใช้จ่าย คิดว่าแค่เล่นเกม  ในเบื้องต้นจึงอยากขอให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ช่วยกันดูแล กวดขัน ลูกหลาน ให้ระมัดระวังในการเล่นเกม หรือระมัดระวังในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบิลช็อกเช่นเดียวกับข่าวที่ปรากฏ”