ธนชาตประกันภัย ห่วงใยอยากให้คนไทยปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างแอปพลิเคชัน “Thanachart Drive DD” (ธนชาต ขับ ดีดี) เชิญชวนผู้ขับขี่ร่วม ลด งด วาง

ธนชาตประกันภัยร่วมสร้างความดี สรรค์สร้างสังคมให้น่าอยู่ สร้างแอปพลิเคชัน “Thanachart Drive DD” (ธนชาต ขับ ดีดี) รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถ ลด งด วาง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โชว์ 3 คุณลักษณะเด่น ลดการใช้งานโทรศัพท์ขณะขับขี่ แจ้งเตือนเมื่อขับรถเร็ว และตัวช่วยวัดระดับความเมา แอปพลิเคชันเดียวที่ดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบi OS, Android และ Windows Phone โดยทุกการดาวน์โหลด มีค่าเท่ากับได้บริจาคเงิน 1 บาทให้กับกองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ในศิริราชมูลนิธิ และมีส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่ดี

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนชาตประกันภัยในฐานะบริษัทผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรับประกันอุบัติเหตุรถยนต์ ตระหนักดีถึงความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันเมื่อต้องประสบเหตุ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การขับขี่รถยนต์ จึงได้จัดตั้งโครงการธนชาตประกันภัย “YES, We SAFE” ขึ้น โดยมีปรัชญาการดำเนินโครงการ 2 ส่วน คือ การ“ป้องกัน” การเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา และการให้ความ “ช่วยเหลือ” เพื่อลดปัญหาสังคม ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่

“เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และเห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะยาว บริษัทฯ จึงได้นำแนวคิดมาจัดทำแอปพลิเคชัน “Thanachart Drive DD” (ธนชาต ขับ ดีดี) ซึ่งมี 3 คุณลักษณะพิเศษในการทำงานคือ 1. ตรวจวัดพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ 2. ตรวจวัดพฤติกรรมการขับรถ ในเรื่องความเร็ว การเลี้ยว การเบรคอย่างกระทันหัน โดยจะมีเสียงเตือนหากผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด และ 3. ตรวจวัดประสาทสัมผัสในการตอบโต้และตัดสินใจ เมื่อมีการดื่มแอลกอฮอล์ โดยทำเป็นเกมส์ที่ต้องใช้ทักษะของประสาทสัมผัสและสายตา แล้วสรุปออกมาเป็นคะแนน เพื่อให้ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ทราบถึงระดับความเมาของตนเอง พร้อมเพิ่มฟังก์ชั่นในการช่วยให้ผู้ที่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายกลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยการตั้งปุ่มโทรด่วนหา You Drink I Drive ซึ่งเป็นบริการรับขับรถส่งผู้ที่ต้องการใช้บริการกลับบ้าน และปุ่มโทรด่วนหาคนสนิทที่ต้องการให้มารับ โดย “Thanachart Drive DD” (ธนชาต ขับ ดีดี) เป็นแอปพลิเคชันเดียวที่สามารถดาวน์โหลดในสมาร์ทโฟนได้ฟรี!! ทั้งระบบ iOS, Android และ Windows Phone”

นายพีระพัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า “เพื่อให้ผู้ใช้รถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ให้ปลอดภัยจนเป็นกิจวัตร ทางธนชาตประกันภัยจึงจัดทำเคมเปญระยะยาวผนวกกับกิจกรรมเพื่อสังคม เชิญชวนให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ซึ่งทุกการดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันตลอดโครงการ จะมีค่าเท่ากับได้บริจาคเงินให้กับกองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ในศิริราชมูลนิธิ เพื่อนำไปช่วยผู้พิการที่ยากไร้ให้ได้รับกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมและสามารถดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปในสังคมได้ โดยทุกการดาวน์โหลดมีค่าเท่ากับได้บริจาคเงิน 1 บาท และเมื่อร่วมกิจกรรมตลอดโครงการจะมีส่วนช่วยให้ยอดบริจาคเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขต่อไ ป และพิเศษสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ดีตลอดกิจกรรมการจัดแคมเปญนี้ จะมีสิทธิได้รับส่วนลดพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทด้วย”

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยด้านการคมนาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้เผยผลสำรวจปี 2557 เรื่องอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางยานยนต์เปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยอ้างอิงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกว่า ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยของอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนน สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก คิดเป็นความสูญเสียจากอุบัติเหตุ มูลค่าปีละกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งสามารถสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้ถึง 2 แห่ง หรือสร้างรถไฟฟ้าได้ถึง 6 เส้นทาง อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปัจจุบัน พบว่าสาเหตุ 3 ลำดับแรก เกิดจากการใช้งานโทรศัพท์ขณะขับขี่ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด และเมาสุรา จึงเป็นที่มาในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น และจะช่วยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งด้วย

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนชาต โทร. 1770 หรือที่เว็บไซต์ธนชาตประกันภัย www.thanachartinsurance.co.thหรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/Thanachartinsurance