บราเดอร์ ร่วมกับบุ๊คสไมล์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการ “ถวายอุปกรณ์การศึกษา เครื่องพิมพ์บราเดอร์ ให้แก่วัดที่เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ”

บราเดอร์ร่วมกับบุ๊คสไมล์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนับสนุนการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนา เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสร้างปัญญาบุญด้วยการถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์ เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น รุ่น DCP-1510 หรือ รุ่น MFC-1810 ภายใต้โครงการ “ถวายอุปกรณ์การศึกษา เครื่องพิมพ์บราเดอร์ให้แก่วัดที่เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ” ผ่านทาง www.booksmile.co.th หรือ ร่วมสมทบทุนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 25 ตุลาคม ศกนี้

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า “โครงการถวายอุปกรณ์การศึกษา เครื่องพิมพ์บราเดอร์ ให้แก่วัดที่เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ” ในครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อจากโครงการ “บราเดอร์…ใจบุญสุนทรีย์” ซึ่งได้ทำไปตั้งแต่ปี 2556 ท่ามกลางกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากสื่อมวลชนและลูกค้าของบราเดอร์ โดยที่มาของโครงการฯ ริเริ่มมาจากการที่บราเดอร์เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านไอทีที่ได้แพร่หลายไปในสังคมทุกกลุ่ม รวมทั้งในกลุ่มพระพุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีวัดอีกเป็นจำนวนมากที่มีความต้องการเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการศึกษาและเผยแพร่พระธรรมคำสอน จึงได้เริ่มต้นจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา ตลอดจนเพื่อมุ่งสนับสนุนให้คนไทย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา

“และสำหรับ ในปี 2557 นี้ บราเดอร์เดินหน้าสานต่อจัดโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการ “ถวายอุปกรณ์การศึกษา เครื่องพิมพ์บราเดอร์ ให้แก่วัดที่เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ” โดยในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าร่วมโครงการฯได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานบุ๊คสไมล์ (BookSmile) ธุรกิจในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการขอ

บราเดอร์ เป็นช่องทางหลักในการบริจาคเครื่องพิมพ์ โดยมีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2557 โดยผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ สามารถเลือกถวายเป็นเครื่องพิมพ์บราเดอร์ โดยถวายเงินเต็มจำนวนของราคาเครื่องพิมพ์ หรือร่วมสมทบทุนเป็นจำนวนเงินตามแต่จิตศรัทธา ทั้งนี้บราเดอร์ได้จัดทำราคาพิเศษ สำหรับเครื่องพิมพ์ทั้ง 2 รุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น รุ่น DCP-1510 ราคา 2,890 บาท และ รุ่น MFC-1810 ราคา 3,990 บาท ซึ่งบราเดอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการถวายเครื่องพิมพ์ บราเดอร์ครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยผลักดันให้คนไทยให้การสนับสนุนการเรียนการศึกษา ตลอดจนงานด้านพระพุทธศาสนากันมากยิ่งขึ้น” นายธีรวุธ กล่าว

ด้านนายคำภีร์ เมตตา  ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  หน่วยงานบุ๊คสไมล์ (BookSmile) ธุรกิจในกลุ่มของ บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือกับบราเดอร์ว่า “บุ๊คสไมล์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจด้านสื่อและอุปกรณ์การศึกษาในเครือบริษัทซีพีออลล์ มีนโยบายในการสนับสนุน และส่งเสริมสังคมทางด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้นับเป็นโครงการเพื่อสังคมที่พิเศษและน่าสนใจมากอีกหนึ่งโครงการ เพราะนอกจากจะเป็นความร่วมมือของสองบริษัทเอกชนแล้ว ยังถือเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งทางบุ๊คสไมล์พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านการเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ช่องทางหลักของการรับเงินสมทบทุน ตลอดจนช่องทางการจำหน่ายเครื่องพิมพ์ บราดอร์ให้แก่โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

  1. สั่งซื้อผ่านทางเวบไซต์ของบุ๊คสไมล์ www.booksmile.co.th หรือ ทาง BookSmile Hotline 02-677-1856

  2. ร่วมสมทบทุนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากเป็นช่องทางในการรับเงินสมทบทุนและการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์จากลูกค้าแล้ว ทางบุ๊คสไมล์ยังรับหน้าที่ในการรวบรวมเครื่องพิมพ์บราเดอร์ทั้งหมดส่งมอบให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ ซึ่งทางบุ๊คสไมล์รู้สึกยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการ อันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้”

นายอำนาจ บัวศิริ  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาว่า “โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ควบคู่ไปกับวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันในปี 2557 มีจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 403 แห่งทั่วประเทศ และมีจำนวนนักเรียน (พระภิกษุและสามเณร) รวมทั้งสิ้น 50,577 รูป สำหรับในด้านของอุปกรณ์ด้านการศึกษานั้น ปัจจุบันแม้จะมีผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอนเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ที่จะรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางการศึกษา ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างบราเดอร์และบุ๊คสไมล์ ในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุและสามเณรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันสร้างบุญปัญญาด้วยการ ถวายเครื่องพิมพ์ หรือร่วมสมทบทุนโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้วงการการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าภาพร่วมกับบราเดอร์และบุ๊คสไมล์ ถวายเครื่องพิมพ์ให้แก่โรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมได้ 2 วิธี ประกอบด้วย วิธีที่ 1 สามารถสั่งซื้อเครื่องพิมพ์บราเดอร์โดยตรงผ่านทาง www.booksmile.co.th หรือโทรสั่งซื้อที่ 02-677-1856 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 18.00 น. หรือ วิธีที่ 2 สามารถร่วมสมทบทุนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2557 โดยเครื่องพิมพ์บราเดอร์ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มัลติฟังก์ชั่น รุ่น DCP-1510 3-in-1 และรุ่น MFC-1810 5-in-1 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Brother Contact Center : 0-2665-777 หรือ www.brother.co.th หรือ BookSmile Hotline:0-2677-1856 หรือ www.booksmile.co.th หรือติดต่อ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร 0-2441-4549