ยูนิลีเวอร์เปลี่ยนแม่ทัพ ดันสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ นั่งซีอีโอหญิง

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนแม่ทัพใหม่ โดย นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ จะเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทยแทนมร. บาวเค่อ ราวเออร์ส จะย้ายไปรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของยูนิลีเวอร์ ประเทศฝรั่งเศส เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

สุพัตรา ร่วมงานกับยูนิลีเวอร์มานานกว่า 22 ปี โดยมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการบริหารผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ  และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค รวมถึงในประเทศจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในบทบาทใหม่อย่างมาก

“คุณสุพัตรา” คือตัวอย่างที่โดดเด่นของการดำเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของยูนิลีเวอร์

ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งและยังตอกย้ำถึงการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความหลากหลายในองค์กรและส่งเสริมบุคลากรของแต่ละท้องถิ่นขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด”

สำหรับราวเออร์สสำเร็จการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอีราสมุส รอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้เข้าร่วมงานกับยูนิลีเวอร์ตั้งแต่ปี 2534 โดยดำรงตำแหน่งด้านการตลาดที่สำคัญๆ ในภูมิภาคยุโรป อเมริกา และเอเชีย ก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยในปี 2552 รวมเป็นเวลา 5ปีในการดำรงตำแหน่งซีอีโอในไทย

ทั้งนี้ มร. ราวเออร์สจะอยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย พม่า กัมพูชา และลาวไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 หลังจากนั้นจะส่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบันให้แก่นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ และมร.ซานดีพ โคลี (Mr. Sandeep Kohli) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ยูนิลีเวอร์ พม่า กัมพูชา และลาว