บอร์ดกสทช.มีมติ ยังไม่ฟัน ช่อง 3 จอดำ โยนให้ กสท-ฝ่ายกฎหมาย

ทีประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) มีมติ “ไม่ทบทวน” ตามที่ประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการบริหาร บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด หรือ ช่อง 3 ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอทบทวนมติของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์(กสท.) ที่กำหนดให้โครงข่ายทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ต้องยุติการออกอากาศช่อง 3 อนาล็อก ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับจดหมายจากกสทช . และมติที่ให้ช่อง 3 สิ้นสุดความเป็นโทรทัศน์บริการทั่วไป  และระหว่างนี้ขอให้ช่อง 3 ออกอากาศไปก่อนจนกว่าจะหาข้อยุติ

ทั้งนี้  กสทช.  ได้ให้ช่อง 3 ส่งหนังสือยืนยันกลับมาว่าผู้ที่ลงนามในหนังสือที่ยื่นมา มีอำนาจหรือไม่ หากเป็นผู้มีอำนาจ ให้นำเรื่องส่งให้ที่ปรึกษากฎหมายของ กสทช. ให้ความเห็น

โดยในระหว่างที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้มติกสท. ยังมีผลบังคับใช้อยู่ จนกว่าที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น

อย่างไรก็ตาม  ทางด้าน กสท.ได้มีการหารือกับช่อง 3 อีกครั้งในวันที่ 18 กันยายนนี้ หลังจากที่ได้มีการเจรจาร่วมกันมาตั้งแต่ 15 กันยายน โดยที่ช่อง 3 ยอมนำช่อง3 อนาล็อกออกคู่ขนานในช่องดิจิตอล แต่กสท.ต้องเยียวยาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  ทำให้การเจรจาจึงยืดเยื้อต่อไป เพราะกสท.เองต้องดูว่าข้อไหนทำได้หรือทำไม่ได้  โดย กสท. พยายามหาข้อสรุปให้ทันวันที่ 28 ก.ย. นี้