แอลจีเดินหน้าจัดโร้ดโชว์ทั่วไทย ลุยตลาดเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุกตลาดเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง จัดโร้ดโชว์ทั่วประเทศไทยพร้อมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อผลักดันยอดขายให้เติบโตตามเป้าหมายที่ 20% ภายในปี พ.ศ. 2557

จากแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาคาร คอนโดมิเนียม ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นตามไปด้วย แอลจีจึงได้จัดโร้ดโชว์ทั่วประเทศไทย เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการติดตั้งแก่คู่ค้าทางธุรกิจ ด้วยความครบครันของผลิตภัณฑ์แอลจีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ที่ผ่านมาแอลจีมีฐานลูกค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐ 40% อาทิ โรงพยาบาลของรัฐบาล มหาวิทยาลัยต่างๆ และที่เหลืออีก60% เป็นภาคเอกชน จะเป็นกลุ่มโรงแรม โรงพยาบาลเอกชน ออฟฟิศสำนักงาน

ปัจจุบันตลาดเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ของไทย มีมูลค่า 5 พันล้านบาท โดยแอลจีมีส่วนแบ่งการตลาดที่ 15%