งบซื้อ “สื่อโฆษณา” เดือนกันยายน 57 ติดลบ 10%

บริษัทเอซี นีลเส็น ได้รายงานยอดซื้อสื่อโฆษณาในเดือนกันยายน 2557 พบว่า ยอดยอดซื้อสื่อโฆษณาอยู่ที่ 8,651 ล้านบาท  ลดลงจากเดือนกันยายน  2556 มียอดซื้อสื่อโฆษณาอยู่ที่ 9,697 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.79%

สื่อทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน โรงภาพยนตร์ สื่อนอกบ้าน สื่อในห้างสรรพสินค้า “ลดลง” ยกเว้น “สื่ออินเทอร์เน็ต” ที่มียอดใช้จ่ายอยู่ที่ 85 ล้านบาท 

สื่อทีวีมียอดซื้อโฆษณา 5,309 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2556 เป็นเงิน 605 ล้านบาท หรือลดลง 10.23%  
โดยสื่อที่ติดลบมากสุด คือ  สื่อในห้างสรรพสินค้า (in store) ติดลบ 29.25%  ตามมาด้วย แมกาซีน หนังสือพิมพ์ สื่อในโรงภาพยนตร์ ทีวี สื่อนอกบ้าน และวิทยุ  ติดลบเช่นกัน