10 องค์กรที่มีการใช้งบโฆษณาสูงที่สุด ในเดือนกันยายน 2557

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ยังคงเป็นองค์กรที่ลงโฆษณาสูงสุดอันดับแรก ตามมาด้วยโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และ ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) เจ้าของแบรนด์นีเวีย ตามมาด้วยเอไอเอส และพีแอนด์จี โดยมีอสมท.ติดในอันดับ 6