บิ๊กซี ร่วมกับงานบางกอกไบค์สร้างสนามจักรยานกลางแจ้งแห่งแรก Big C Bike Park

ปัจจุบันการปั่นจักรยานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากคนทุกเพศทุกวัย จนเรียกได้ว่าเป็นกระแสแฟชั่นที่กำลัง “อินเทรนด์” สุดๆ ทีเดียว เพราะการปั่นจักรยานมีข้อดีล้วนๆ ไม่ว่าจะออกกำลังกาย เดินทาง หรือท่องเที่ยว แถมยังได้ความสนุกสนาน และได้สังคมอีกด้วย
 
เยาวชนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มเข้ามาให้ความสนใจกับการปั่นจักรยานมากขึ้น  โดยเฉพาะการปั่นที่เน้นความตื่นเต้น ท้าทาย และสนุกสนาน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนที่มีใจรักการปั่นให้มีพื้นที่สำหรับการฝึกทักษะการปั่นจักรยานเบื้องต้นอย่างปลอดภัย และได้มาตรฐาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ในฐานะผู้จัดงาน “อินเตอร์เนชั่นแนล บางกอกไบค์(International Bangkok Bike)  หรือมหกรรมจักรยานของผู้ที่มีใจรักการปั่นและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยจัดสร้างสนามปั่นจักรยานกลางแจ้งแห่งแรกภายใต้ชื่อ “Big C Bike Park”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่รักการปั่นจักรยานได้มีสนามทดสอบทักษะ ตลอดจนมีพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ณ ลานหน้าศูนย์เยาวชน สะพานพระราม 8  เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทำพิธีส่งมอบและเปิดสนามจักรยานกลางแจ้งBig C Bike Park ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบ
     
นางสาวบุษยา ประกอบทองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัดในฐานะผู้จัดงาน International Bangkok Bike งานมหกรรมจักรยานของผู้ที่มีใจรักการปั่นมาอย่างต่อเนื่องกล่าวว่า “ การจัดงานบางกอกไบค์ตลอด 4 ครั้งที่ผ่านมา นอกจากเป้าหมายในเชิงธุรกิจที่มุ่งเน้นขยายตลาดธุรกิจจักรยานไทยให้เติบโตและเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าจักรยานในภูมิภาคเอเชียแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์สำคัญที่บริษัทฯ ดำเนินการมาโดยตลอดคือ การรณรงค์ ส่งเสริม ให้ประชาชนทั่วไป หันมาใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน ใช้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยภายในงานทุกครั้งที่ผ่านมา เราได้มีการจัดสร้างสนามจักรยาน Indoor Bike Park ให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาใช้สนาม เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้จักรยานเบื้องต้นและสำหรับครั้งที่ 4 ที่เพิ่งผ่านมานี้เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ในการจัดสร้างสนามจักรยานดังกล่าว  และมีเจตนารมณ์ร่วมกันว่าภายหลังจบงานบางกอกไบค์แล้ว  จะนำสนามดังกล่าวไปติดตั้งให้กับศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีสนามจักรยานกลางแจ้งที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับฝึกทักษะการขับขี่จักรยาน  ตลอดจนมีพื้นที่ในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
ด้าน นายวรเดช กฤตยาเกียรณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการสาธารณะบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดสร้างสนามจักรยานBig C Bike Park กล่าวว่าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นห้างค้าปลีกที่อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมากว่า 20 ปี  โดยมีปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าห้างค้าปลีกธรรมดาดังนั้นพนักงานบิ๊กซีทุกคนจึงภูมิใจ และยึดมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับไปกับการส่งเสริมพัฒนาสังคมไทย  โดยมีผ่านแนวทางการพัฒนาสังคมอย่างชัดเจน4 ข้อคือ1) ส่งเสริมการศึกษา 2) พัฒนาชุมชน 3) สร้างเสริมสุขภาพ และ 4) ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
 
“การปั่นจักรยานที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่บิ๊กซีเล็งเห็นถึงความสำคัญ เพราะนอกจากช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้ขับขี่ ยังเป็นการช่วยประหยัดเงิน ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางหลักที่บิ๊กซีให้ความสำคัญ ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในแง่ของสุขภาพจิตที่ดี เพราะการปั่นจักรยานกลายเป็นกิจกรรมสังคมที่ทำให้นักปั่นได้พบกับมิตรภาพและความอบอุ่น จากกลุ่มเพื่อนใหม่ ๆ ทำให้คนได้รู้จักกันภายในเวลาอันรวดเร็วด้วยความสนใจในกิจกรรมที่เหมือนๆกัน
 
สำหรับการนำสนามจักรยาน Big C Bike Park มาติดตั้งไว้ภายในสวนสุขภาพแห่ง นอกจากเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเยาวชน และคนในชุมชนใกล้เคียง  เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแล้ว บิ๊กซียังเล็งเห็นถึงความสำคัญในแง่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีความยั่งยืนอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่ทางเขตบางพลัด ได้พัฒนาศูนย์เยาวชน สะพานพระราม 8 แห่งนี้ เพื่อเป็นที่ๆอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกชุมชนที่ต้องการออกกำลังกาย และใส่ใจในสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อรองรับกับปริมาณผู้มาใช้บริการที่มากขึ้นทุกปี  ทั้งนี้บิ๊กซีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สนามจักรยาน Big C BikiePark จะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้น้องเยาวชน ที่มีใจรักการปั่นได้ใช้ประโยชน์จากสนามนี้อย่างคุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุด ทั้งการออกกำลังกาย การสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ร่วมกับเพื่อนๆ ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ตลอดจนทำให้มีผู้สนใจและหันมาขับขี่จักรยานทั้งในแง่การใช้งานจริง และในแง่กิจกรรมสันทนาการ มากขึ้นต่อไปโดยบิ๊กซีมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของชาวบางพลัด ให้มีความเจริญ และได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป “
 
สำหรับสนามจักรยาน Big C Bike Park  ที่จัดสร้างขึ้นครั้งนี้ได้จัดทำเป็นสนามรูปตัว U ทำจากไม้ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตรมีการปรับระดับอย่างได้มาตรฐาน และปลอดภัย เหมาะสำหรับเยาวชนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานแนวท้าทาย และสนุกสนาน 
นอกจากพิธีส่งมอบและเปิดสนามจักรยาน Big C Bike Park อย่างเป็นทางการในวันนี้ ทางชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ยังได้มีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการเดิน และการใช้จักรยานในชุมชน รวมทั้งมีการสาธิตการปั่นจักรยานในสนามอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากนักปั่นทีมชาติอย่าง บอย-กรณ์สังฆบุญ หรือ “บอย พระราม 8”  ที่ใช้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่เส้นทางนักปั่นทีมชาติ ตามที่ใจฝัน นอกจากนี้ยังพร้อมเจียดเวลามาช่วยสอนน้องๆ ที่มีใจรักที่สนามจักรยานแห่งนี้อีกด้วย