ซื้อ 'ประกัน' หลากแบบ สะดวกสุด ที่ 'เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา'

การทำประกันชีวิตและประกันภัย คือหนึ่งในหลักประกันที่มีความสำคัญและจะทำให้ชีวิตคุณมั่นคงมากขึ้น ทั้งในแง่ของการออมและการได้รับสินไหมตอบแทนในกรณีที่ต้องป่วยไข้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต สำหรับใครที่กำลังมองหาหลักประกันดังกล่าว สามารถเลือกซื้อประกันหลากรูปแบบจากบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยชั้นนำ กับบริการ ALL iNSURANCE ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา โดยมีให้เลือกหลายประเภทตามความต้องการของคุณ อาทิ

ประกันเมืองไทยยิ้มแฉ่ง 20/20 รับประกันโดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต – แบบคุ้มครองที่มีเงินคืน 8% ทุก 5 ปี จ่ายเบี้ยเดือนละ 500 บาท เพื่อสร้างโอกาสการออมเงินให้กับลูกค้า และชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ 500 บาท สูงสุด 365 วัน/ปี

ประกันเมืองไทยสุดคุ้ม รับประกันโดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต – ไม่ต้องตรวจสุขภาพ จ่ายเบี้ยประกันปีละ 1,000 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุด 270,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ) และคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี (เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ)

ประกันเอไอเอ หยอดกระปุก รับประกันโดย บจก.เอไอเอ – จ่ายเบี้ยประกัน 500 บาท/เดือน คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 66,000 บาท หรือ รับเงินคืน 61,200 บาท เมื่อจ่ายเบี้ยและอยู่ครบสัญญา 10 ปี

ประกันอุบัติเหตุห่วงใย รับประกันโดย บมจ.กรุงเทพประกันภัย – จ่ายเบี้ยประกัน 690 บาท/ปี คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 150,000 บาท ชดเชยค่านอนโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ 300 บาท/วัน และค่ารักษาพยาบาล กระดูกแตกหักสูงสุด 15,000 บาท/ครั้ง

ประกันมะเร็งใจป้ำ รับประกันโดย บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ – จ่ายเบี้ยประกัน 711 บาท/ ปี คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง รับความคุ้มครองรวม 70,000 บาท

ประกันภัย 200 สามารถเลือกรับความคุ้มครองได้จาก บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ – จ่ายเบี้ยประกัน 200 บาท/ปี คุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง เที่ยวเมืองไทย รับประกันโดย บมจ.เมืองไทยประกันภัย – เดินทาง 5 วัน จ่าย 120 บาท ,เดินทาง 10 วัน จ่าย 200 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 10,000 บาท/ ครั้ง และคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 200,000 บาท

ประกันอัคคีภัยบ้าน บ้าน รับประกันโดย บมจ.อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย – จ่ายเบี้ยประกัน 500 บาท/ปี คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า แก๊สระเบิด สูงสุด 500,000 บาท สำหรับบ้านปูน และ 200,000 บาท สำหรับบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้

จากนี้ไปการซื้อประกันจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป สะดวกที่ไหน ใกล้เคาน์เตอร์เซอร์วิสสาขาอะไร ไปซื้อประกันได้ที่นั่นได้เลย เพื่อที่คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีหลักประกัน ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.counterservice.co.th/allinsurance