บิ๊กซี ขยายจุดบริการแอปเปิ้ลครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศ หลังได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนตรง

บิ๊กซี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายตรงกับทางแอปเปิ้ลตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ขยายจุดให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ลจําหน่ายใน 27 สาขา เป็น 123 สาขาทั่วประเทศ โดยเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 52 สาขา และสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด 71 สาขา สําหรับไอโฟน มีวางจําหน่ายรวมทั้งสิ้น 57 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 35 สาขา และต่างจังหวัด 22 สาขา