งบซื้อ “สื่อโฆษณา” เดือนพฤศจิกายน 57 ติดลบ 11.50%

บริษัทเอซี นีลเส็น ได้รายงานยอดซื้อสื่อโฆษณาในเดือนพฤศจิกายน 2557 พบว่า ยอดยอดซื้อสื่อโฆษณาอยู่ที่ 8,844 ล้านบาท  ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2556 มียอดซื้อสื่อโฆษณาอยู่ที่ 9,993 ล้านบาท ลดลง 1,149 ล้านบาท หรือติดลบ 11.50%

สื่อทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โรงภาพยนตร์ สื่อนอกบ้าน สื่อในห้างสรรพสินค้า “ลดลง” ยกเว้น สื่อบนรถสาธารณะและ “สื่ออินเทอร์เน็ต” ที่มียอดซื้อสื่อเพิ่มขึ้น

สื่อทีวีมียอดซื้อโฆษณา 5,349 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่มียอดซื้อ 5,946 ล้านบาท หรือลดลง 10.04% 

โดยยอดซื้อสื่อโฆษณาที่มี อัตราลดลงมากที่สุด ยังคงเป็น นิตยสาร ติดลบ -31.23% สื่อในโรงภาพยนตร์ ติดลบ -25.98% สื่อหนังสือพิมพ์ติดลบ -17.56% สื่อทีวี ติดลบ -10.04 %  สื่อนอกบ้าน ติดลบ-8.31% สื่อในห้างสรรพสินค้า ติดลบ -20% และ สื่อวิทยุ ติดลบ -4.21%

ยอดซื้อสื่อโฆษณาที่ยังคงเติบโต คือ อินเทอร์เน็ต เติบโต 19.23% สื่อบนรถสาธารณะ 14.33%