อินทรีคอนกรีต จับมือ พฤกษา เรียลเอสเตท เตรียมความพร้อมโรงงานพรีคาสท์ และโครงการแนวราบ

วรเทพ รางชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ จันทนา สุขุมานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีคอนกรีต ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อส่งมอบให้กับโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป Pruksa Precast 1 – 5 และโครงการแนวราบ  ณ  โรงแรม โฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน