กลุ่มโอซีเอส แต่งตั้งแม่ทัพใหม่คุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มโอซีเอสจากสหราชอาณาจักร ประกาศแต่งตั้งนายธนา ถิรมนัส กรรมการผู้จัดการบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โอซีเอส ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

นายธนาเข้ามารับผิดชอบการเติบโตอย่างยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจของโอซีเอสในทุกกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียและสิงคโปร์ นอกจากนี้เขายังมีหน้าที่ในการเป็นผู้นำในการขยายธุรกิจเข้าไปยังประเทศเมียนมาร์ ลาว ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

ภายในระยะเวลาไม่ถึง 4 ปีที่เข้ามาร่วมงานกับกลุ่มโอซีเอส นายธนาได้มีส่วนสำคัญในการนำพาธุรกิจของกลุ่มโอซีเอสในประเทศไทยไปสู่ความสำเร็จอย่างงดงามในท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความท้าทาย เขาได้พัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง พัฒนาธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวหน้า จนกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจในประเทศไทย ในช่วงเวลาดังกล่าวเขาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจทั้งหมดของโอซีเอสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพภูมิภาคหนึ่งของโลกที่มีโอกาสที่มหาศาลสำหรับโอซีเอสในการจะก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัท ซึ่งภายใต้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยรวมของกลุ่มแล้ว นายธนาจะเข้ามานำพาบริษัทให้ก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้นำในการบริหารจัดการอาคารครบวงจรTotal Facilities Management (TFM)อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้