พิซซ่า ฮัท เปิดตัวแม่ทัพหญิงคนใหม่

บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ร้านอาหาร พิซซ่า ฮัท เปิดตัวแม่ทัพหญิง นางซาบีน่า ริกซ์วี่ รับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป พิซซ่า ฮัท ประจำประเทศไทย มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ซาบีน่า ริกซ์วี่ ประกาศถึง วิสัยทัศน์ที่จะสร้างแบรนด์พิซซ่า ฮัท ซึ่งเข้ามาทำตลาดในไทย 15 ปี ให้เป็นที่ครองใจผู้บริโภคด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่งพัฒนามาตรฐานสินค้าใหม่ด้วยวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมและเน้นความคุ้มค่าเป็นสำคัญ 2) มุ่งเน้นการใช้สื่อดิจิตอลและสื่อออนไลน์ในการทำการตลาด เพื่อเข้าถึงความต้องการของคนรุ่นใหม่ 3) เน้นการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนารูปแบบร้านและบริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค 4) บริหารจัดการร้านพิซซ่าฮัทในประเทศไทย มุ่งเน้นการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลระดับเดียวกันกับพิซซ่าฮัททั่วโลก