10 อันดับแบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงที่สุด (เปรียบเทียบปีต่อปีระหว่างปี 2014 กับ 2013) และ 10 อันดับ องค์กรที่ใช้งบโฆษณาสูงที่สุด (เปรียบเทียบปีต่อปีระหว่างปี 2014 กับ 2013)