ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Digital Contents Sharing& Technology Alliances 2015

Korea Business Center, Bangkok (KOTRA, Bangkok) หรือ สํานักงานพาณิชย์เกาหลีซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนของรัฐบาลเกาหลีประจําประเทศไทย มีความยินดีเรียนเชิญท่านพบกับคณะการค้าจากประเทศเกาหลี ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางด้าน IT Solutions and Mobile Contents ในงาน “Digital Contents Sharing & Tech Alliance 2015” ซึ่งจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องสุขุมวิท 6 ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค บนถนนสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา

หน่วยงานของเรามีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีใต้ โดยงาน “Digital Contents Sharing & Tech Alliance 2015” นั้น จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจของไทยได้พบปะและเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการจากเกาหลีโดยตรง ซึ่งคณะการค้าจากประเทศเกาหลีที่มาในครั้งนี้ประกอบด้วย 8 บริษัท ท่านสามารถดูรายชื่อบริษัทและรายละเอียดสินค้าได้ตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

งานครั้งนี้เป็นการพูดคุยทางธุรกิจในรูปแบบ One-on-One (1:1) Business Meeting ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสํารองเวลาล่วงหน้า ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายเวลาได้ที่ คุณพิมพ์ณภาหรือคุณปรียาภรณ์โทร 02-663-6900/6.