ผลสำรวจจากเรดแฮท ลูกค้าจัดลำดับความสำคัญด้านเทคโนโลยีปีนี้อย่างไร ลูกค้าให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคลาวด์, คอนเทนเนอร์, ลินุกซ์ และ OpenStack

จากการสำรวจกลุ่มลูกค้าของเรดแฮทจำนวน 115 ราย ทั้งบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Fortune 500 และธุรกิจขนาดเล็ก ในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญด้านเทคโนโลยีของพวกเขาในปีนี้ คำตอบที่เรดแฮทได้รับซึ่งนับเป็นแนวโน้มสำคัญ คือ งบประมาณที่เพิ่มขึ้น (หรืออย่างน้อยเท่าเดิม), การนำลินุกซ์ไปใช้มากขึ้น, การใช้เทคโนโลยีคลาวด์จะโดดเด่นด้านไพรเวท หรือไฮบริด, OpenStack มาแรง และคอนเทนเนอร์ได้รับความสนใจมากขึ้น

งบประมาณ เป็นเรื่องที่พูดถึงกันอยู่เสมอเมื่อเริ่มปีใหม่ของการทำงาน  ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 84% มีมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับงบประมาณปีนี้  40% วางแผนเพิ่มงบประมาณ  และ 44% คาดหวังว่างบประมาณจะยังคงเท่าเดิม  ผู้ตอบแบบสำรวจวางแผนริเริ่มโครงการด้านไอทีที่สำคัญหลายโครงการในปีนี้ในด้านต่างๆ ดังนี้
•  โมบิลิตี้ (และโมบายล์แอพ) (69%)
•  บิ๊กดาต้า (68%)
•  การดึงดูดลูกค้าไว้กับองค์กร (53%)
•  ไพรเวท คลาวด์ คอมพิวติ้ง (46%)
•  DevOps (45%)

ผู้ตอบแบบสำรวจยังมั่นใจว่าการใช้ลินุกซ์จะเพิ่มขึ้นในปีนี้ โดย 59% วางแผนที่จะใช้ลินุกซ์กับแอพพลิเคชั่นและบริการใหม่ๆ หรือการใช้งานที่ยังไม่แล้วเสร็จ  และ 41% กำลังวางแผนการโยกย้ายไปใช้ลินุกซ์ (26% กำลังวางแผนย้ายจากวินโดว์ไปยังลินุกซ์, 15% กำลังวางแผนย้ายจาก UNIX ไปยังลินุกซ์)

พอล คอไมเออร์ ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรดแฮท เคยตั้งข้อสังเกตว่า กลยุทธ์คลาวด์ขององค์กร “น่าจะเป็นการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดขององค์กรต่างๆ ในทศวรรษนี้”  ในขณะที่คลาวด์กำลังจะเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อย่างจริงจังอย่างแน่นอนแล้ว ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 32% ให้ข้อมูลว่าองค์กรของพวกเขายังอยู่ในขั้นพิจารณาใช้กลยุทธ์คลาวด์ในปีนี้  ผู้ตอบแบบสำรวจที่องค์กรของพวกเขาได้ย้ายไปยังคลาวด์เรียบร้อยแล้ว ได้ระบุกลยุทธ์การใช้คลาวด์ขององค์กรไว้ดังนี้
•  ไพรเวท คลาวด์ (27%)
•  ไฮบริด คลาวด์ (26%)
•  พับลิค คลาวด์ (15%)

เมื่อถามถึงประโยชน์สูงสุดของคลาวด์ คอมพิวติ้ง ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า ประหยัดค่าใช้จ่าย (59%) ตามด้วยความสามารถในการปรับขยายการทำงานได้ (55%), การเข้าใช้งานได้สะดวก (รวมถึงการใช้งานแบบโมบิลิตี้และความต่อเนื่องทางธุรกิจ) (53%), ความเร็วในการใช้งาน (50%) และความสามารถในการแทนที่เทคโนโลยีที่เป็นระบบปิดที่ใช้ๆ กันมา (48%)  การสำรวจยังเผยให้เห็นความท้าทายสำคัญบางประการของเทคโนโลยีคลาวด์ในปีนี้ คือ ความท้าทายด้านความปลอดภัย (57%), การทำงานร่วมกันของคลาวด์ (31%), การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (30%), ความสามารถในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (29%), การเคลื่อนย้ายข้อมูลบนคลาวด์ (27%) และการกำกับดูแล/การที่แผนกไอทีไม่สามารถควบคุมการใช้งานด้านไอทีได้ (27%)

เมื่อพูดถึง OpenStack ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์คลาวด์คอมพิวติ้งที่เป็นโอเพ่นซอร์ส ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่วางแผนที่จะใช้ต่อไปหรือลงทุนใน OpenStack ในปีนี้  ประโยชน์สูงสุดของ OpenStack ที่ผู้ตอบแบบสำรวจมองเห็นคือความเป็นอัตโนมัติที่ดีเยี่ยม (18%), มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและธุรกิจ (17%) และค่าใช้จ่ายที่ลดลง (15%)

ในขณะที่ลินุกซ์ คอนเทนเนอร์ กำลังสร้างความตื่นเต้นให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างแอพพลิเคชั่น การจัดส่ง การใช้งานและการสร้างกรณีตัวอย่าง  ข้อมูลจากการสำรวจพบว่ายังมีองค์กรขนาดใหญ่ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ผู้ตอบแบบสำรวจ 13% ใช้คอนเทนเนอร์ในการพัฒนาและทดสอบสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ และ 20% กำลังประเมินคอนเทนเนอร์เพื่อใช้งานในอนาคต  ประโยชน์สูงสุดของคอนเทนเนอร์ที่ผู้ตอบแบบสำรวจให้ข้อมูลไว้คือ ความสามารถในการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้เร็วขึ้น (54%), ใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ง่ายขึ้น (40%), มีความคล่องตัวในการพัฒนาและทดสอบ (31%) และช่วยรวมการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน (25%)

เรดแฮทได้สร้าง Infographic ด้านล่างนี้เพื่อเน้นให้เห็นถึงการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าในปี 2558  ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว ผลการสำรวจนี้บอกเราว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายในปีนี้