รู้มั๊ย! ตรุษจีนปีนี้ ไทยจะโกยรายได้จากนักท่องเที่ยวจีน 8 พันล้านบาท

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีนคาดการณ์ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมายังประเทศไทยกว่า 600,000 คน โดยในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 10 วัน หรือระหว่างวันที่ 7-26 กุมภาพันธ์ จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 15,000 – 20,000 คนต่อวัน ซึ่งจะสร้างรายได้กว่า 8,000 ล้านบาทให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 1.207 ล้านล้านบาท

ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 4.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.7 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเดินทางมายังประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา หลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศยกเว้นวีซ่าชั่วคราวสำหรับนักท่องที่ยวจีน

ในปีพ.ศ. 2556 นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายเงินกว่า 1.89 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 จาก ปีพ.ศ. 2555 จากข้อมูลรายงานการใช้จ่ายประจำปีซึ่งจัดทำโดยกรมการท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายเงินมากขึ้นเมื่อเดินทางมายังประเทศไทย

จากรายงานของกรมการท่องเที่ยวแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายเงินสำหรับค่าที่พักเฉลี่ย 1,392 บาทต่อคน ในขณะที่ใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าทั่วไปร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งหมด และอีกร้อยละ 10 เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง