สรรหาอธิการบดี สจล.คนใหม่ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้คะแนนท่วมท้น

หลังจากคลี่ปมคดีเงินหายจากบัญชี และธนาคารไทยพาณิชย์ ยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่ สจล. 1,500 ล้านบาท แล้ว การบริหารสถาบันศึกษาแห่งนี้ก็กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือ การสรรหาอธิการบดี สจล.คนใหม่ โดยเปิดเวที มี 3 แคนดิเดตแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการและประชาคม เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กพ.58 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หนึ่งในแคนดิเดท ได้รับคะแนนจากการหยั่งเสียงจากคณาจารย์ บุคคลากรสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

คาดว่าศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จะได้เป็นอธิการบดี สจล.คนใหม่ ที่จะมารับภารกิจสำคัญ พลิกบทเรียนวิกฤติให้เป็นพลังปฎิรูปและขับเคลื่อน สจล.สู่ทิศทางใหม่ ก้าวย่างที่มั่นคง ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และตอบรับอนาคตก้าวไกลของสถาบันที่มีผลงานและชื่อเสียงด้านวิศวกรรมและวิชาการมายาวนานกว่า 54 ปีแห่งนี้