10 อันดับมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์…ที่ดีที่สุดในอาเซียน 2015

เว็บไซต์การจัดอันดับชื่อดังจากประเทศสเปน “เว็บโอเมตริกซ์ หรือ Webometrics Ranking Web of Word Universities” ประกาศรายชื่ออันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2015 ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยพิจารณาตามตัวชี้วัดที่บอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน นอกจากอันดับมหาวิทยาลัยโลก และมหาวิทยาลัยในประเทศแล้ว วันนี้ Life on campus ขอพาไปชม 10 อันดับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้ทำการจัดอันดับไว้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของมหาวิทยาลัยไทยที่ได้ถูกจัดอันดับไว้เมื่อปี 2014 ไปดูกันว่ามหาวิทยาลัยใดเป็นเจ้าแห่ง “e-University หรือ มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์” กันบ้าง เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และในระดับอาเซียน…
 
เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด (Web Indicators) จาก Webometrics
 
1. Visibility (50%) 
 
-IMPACT (50%) เป็นการให้คะแนนจำนวนเว็บเพจทั้งหมดของสถาบันที่ได้รับการเชื่อมโยง Link จาก เว็บไซต์อื่น หรือเรียกว่า Back Link วัดด้วย Majestic SEO และ ahrefs 
 
2. Activity (50%) 
 
-PRESENCE (1/3) เป็นการให้คะแนนจากปริมาณเนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บของมหาวิทยาลัย วัดจาก การจัดทำดัชนีตามเครื่องมือของ Google ทั้งหน้าเว็บเพจแบบ static และ dynamic 
-OPENNESS (1/3) เป็นการให้คะแนนจากคลังข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จะนับจำนวนไฟล์ที่ เป็น pdf, doc/docx, ppt/pps, ps/eps ในช่วงระยะเวลา 2009-2013 วัดด้วย Google Scholar
-EXCELLENCE (1/3) เป็นกำรให้คะแนนจาก จำนวนเอกสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยที่ 10% ของเอกสารที่ตีพิมพ์ ต้องได้รับการ อ้างอิงในงานของสาขาของตนเอง ในช่วงระยะเวลา (2008-2012) วัดด้วย Scimago 
 
10 อันดับมหาวิทยาลัย ‘e-University’ ที่ดีที่สุดในอาเซียน 2015
 
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “e-University” ของ “Webometrics” ประจำปี 2015 อันดับ 1 เป็นของ “มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)” มหาวิทยาลัยโลกอันดับที่ 116 ตามมาด้วยอันดับที่ 2 จากประเทศไทย “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)” อันดับที่ 213 ของโลก และอันดับ 3 เป็นของ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University)” อันดับที่ 243 ของโลก จากประเทศสิงคโปร์ 
 
โดยทั้ง 10 อันดับแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทางเว็บโอเมตริกซ์ได้ทำการจัดอันดับไว้นั้น มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ Top 10 ทั้งหมด 4 มหาวิทยาลัยด้วยกัน นอกนั้นเป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร์ 3 แห่ง และจากประเทศมาเลเซีย 3 แห่ง ด้วยกัน และนี่คือ 10 อันดับมหาวิทยาลัย “e-University” ที่ดีที่สุดในอาเซียน จะมีมหาวิทยาลัยใดบ้างไปชมกัน…
 

 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : webometrics.south/east/asia
 
10 อันดับมหาวิทยาลัย ‘e-Universty’ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย 2015
 
ในปี 2015 จากการจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ อันดับมหาวิทยาลัยไทยมีการเปลี่ยนแปลงอันดับเล็กน้อย อาจมีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนและการประเมินเป็นแบบใหม่ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา โดยในปีนี้ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 แทนที่ “มหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งเป็นอันดับ 1 เมื่อปีที่แล้ว 2014 ได้สำเร็จ อันดับที่ 3 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอันดับที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับคงที่จากปีที่แล้ว ไปดูกันว่าทั้ง 10 อันดับมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีสถาบันใดบ้าง พร้อมทั้งตารางเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2014 และ 2015 ดังนี้
 

 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : webometrics.info/en/Asia/Thailand
 
ตารางเปรียบเทียบอันดับมหาวิทยาลัยไทย จากเว็บโอเมตริกซ์ ประจำปี 2014 และ 2015 
 

 
ข้อมูลและภาพประกอบจาก : Webomatric