สถาบันอาหาร จัดงาน “แสดงสินค้า 60 ร้าน ฮาลาลไทย” หนุนเปิดช่องทางตลาด เล็งกระตุ้นผู้ประกอบการขอรับรองฮาลาลเพิ่มขึ้น

สถาบันอาหาร ขานรับยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจ สินค้า และบริการฮาลาล โดยจัดงาน “แสดงสินค้า 60 ร้าน ฮาลาลไทย” ในวันที่ 4-5 เมษายน 2558 ณ ลานด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การจัดงานแสดงสินค้า 60 ร้าน ฮาลาลไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการอาหารหันมาให้ความสำคัญกับการติดเครื่องหมายรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากทั่วโลกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เนื่องจากในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และจากดัชนีการท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลก (GMTI) พบว่าอัตราการท่องเที่ยวแบบฮาลาลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

“จำนวนประชากรมุสลิมที่มีมากเกือบ 2,000 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากรโลก ทำให้ตลาดอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวมุสลิมกลายเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีอัตราการเติบโตทั่วโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.4 ต่อปี ขณะที่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก เพราะตลาดอาหารฮาลาลโลกยังคงเปิดกว้างทั้งในประเทศมุสลิมและประเทศนอกกลุ่มมุสลิม ขณะที่ประเทศไทยก็มีศักยภาพด้านการผลิตอาหาร มีความได้เปรียบในด้านวัตถุดิบ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นที่ยอมรับ จึงพร้อมที่จะผลักดันสินค้าอาหารฮาลาลอย่างเต็มที่ ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้า 60 ร้านฮาลาลไทยในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเพื่อเปิดตลาดอาหารฮาลาลไทยให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงผู้บริโภค และยังเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเอสเอ็มอีและร้านอาหารได้เห็นถึงความสำคัญของการติดเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมโอกาสการค้าและการส่งออกมากขึ้น” นายเพ็ชร กล่าว

ภายในงานแสดงสินค้า 60 ร้าน ฮาลาลไทย ได้รวบรวมร้านอาหารชื่อดังและผลิตภัณฑ์อาหาร    ฮาลาลจาก 60 ร้านค้า มาให้ผู้ร่วมงานได้เลือกชิมและช้อปหลากหลายเมนูความอร่อย รวมทั้ง ยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารฮาลาล ได้แก่ นิทรรศการฮาลาล นำเสนอประวัติศาสตร์อาหารมุสลิมในประเทศไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนา และความสำคัญของตรารับรองอาหารฮาลาล นิทรรศการสถาบันอาหารเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมอาหารฮาลาลไทย พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารฮาลาล และขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลสู่ตลาดโลก รวมทั้งยังมีกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารฮาลาล โดยร้านค้าชื่อดังที่มาร่วมในงานครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลและประชาชนทั่วไปจะได้มีส่วนร่วมสนับสนุนสินค้าอาหารฮาลาลไทยให้มีโอกาสเติบโตในตลาดมากยิ่งขึ้น