ไทยเซิร์ต เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวลือไวรัสมือถือ “Dance of the Pope”

จากที่มีการเผยแพร่ข่าวลือในโซเชียลมีเดียเรื่องไวรัสในโทรศัพท์มือถือ “การเต้นรำของพระสันตาปา” หรือ “The Dance of the Pope” ซึ่งอ้างว่าไวรัสดังกล่าวสามารถทำลายข้อมูลในโทรศัพท์มือถือได้นั้น ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดย ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข่าวนี้เป็นเรื่องหลอกลวง (Hoax) ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดเมื่อต้นเดือนเมษายน 2015

เนื้อความในข่าวลืออ้างว่า ไวรัสนี้เป็นรายงานจากสถานีวิทยุในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ระบุว่าเป็นสถานีใดและเผยแพร่เมื่อใด รวมถึงไม่สามารถระบุต้นตอของผู้เผยแพร่ข่าวได้ นอกจากนี้ทางไทยเซิร์ตได้ตรวจสอบแล้วยังไม่พบรายงานการแพร่ระบาดหรือความเสียหายจากไวรัสตามข่าวลือนี้จากแหล่งอื่นแต่อย่างใด

ที่มา – Hoax Slayer (http://www.hoax-slayer.com/dance-of-the-pope-phone-virus-hoax.shtml), Snopes (http://www.snopes.com/computer/virus/popedance.asp)