เทสโก้ โลตัส ชวนคนไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ด้วยการพาน้องไปโรงเรียนด้วยรองเท้าคู่ใหม่

เทสโก้ โลตัส เปิดตัวโครงการ “พาน้องไปโรงเรียน”  เพื่อจัดหารองเท้านักเรียนคู่ใหม่  16,000  คู่ให้กับน้อง ๆ ในถิ่นทุรกันดาร ในเครือโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้น้อง ๆ อย่างน้อย 16,000 คนได้มีรองเท้าใหม่ ใส่ไปโรงเรียนอย่างมีความสุขในวันเปิดเทอมที่จะถึงนี้ โดยความดีที่ร่วมกันทำครั้งนี้จะเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ปัจจุบันนี้มีนักเรียนวัย 7-15 ปีในถิ่นทุรกันดารกว่าครึ่ง ที่ต้องไปโรงเรียนโดยไม่มีรองเท้านักเรียนใส่ ทำให้ต้องเดินเท้าเปล่าไปโรงเรียน ซึ่งต้องเสี่ยงกับการเหยียบเศษหินเศษแก้วทำให้บาดเจ็บและติดเชื้อทำให้ป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้อง ๆ แทบจะเดินทางไปโรงเรียนไม่ได้เมื่อเกิดฝนตกหนัก เพราะนอกจากต้องเสี่ยงภัยจากการเหยียบของมีคมแล้วยังต้องระวังสัตว์เลื้อยคลานมีพิษที่มากับดินโคลน การไม่มีรองเท้าใส่ไม่ใช่เพียงแค่การทำให้การไปโรงเรียนเป็นเรื่องยากเท่านั้น แต่กำลังทำให้เยาวชนที่จะกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยขาดโอกาสที่จะเรียนหนังสืออย่างมีความสุข เพียงเพราะขาด ‘รองเท้า’ ใส่ไปโรงเรียน

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส เล็งเห็นความสำคัญของรองเท้านักเรียน ที่มีความหมายอย่างมากต่อน้อง ๆ เพราะนอกจากจะทำให้เดินไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยมากขึ้น ยังทำให้น้อง ๆ สามารถเล่นกีฬากับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุขสมวัย ทำให้คุณภาพการเรียนดีขึ้น จึงเกิดโครงการ พาน้องไปโรงเรียนเพื่อเป็นการช่วยเหลือน้อง ๆ ในเครือโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายภาคแดนใต้และโรงเรียนยากไร้ ทั่วประเทศ ที่ยังขาดรองเท้าใส่ไปโรงเรียน อย่างน้อย 16,000 คนให้มีรองเท้าคู่ใหม่ใส่ไปโรงเรียนในวันเปิดเทอมที่จะถึงนี้อย่างมีความสุข ทำให้สนุกกับการมาโรงเรียน สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการในเวลาเดียวกัน และหวังว่าจะทำให้ผลการเรียนของน้อง ๆ ดีขึ้นตามลำดับ”

“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2558นี้ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยเสมอมา เหล่าพนักงานและลูกค้าเทสโก้โลตัสจึงมีความตั้งใจน้อมเกล้าฯ ถวายความดีจาก โครงการพาน้องไปโรงเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นการเจริญรอยตามพระราชดำริในการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร” นายชาคริตกล่าวต่อ

การร่วมพาน้องไปโรงเรียนเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ๆ โดยสามารถทำได้โดยการร่วมบริจาคเงิน 99 บาทได้ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ ก็จะเท่ากับการมอบรองเท้าหนึ่งคู่ใหม่ให้กับน้อง ๆ ที่รอคอยอยู่ นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายรองเท้านักเรียนเพื่อร่วมสมทบทุนโครงการฯ เพื่อจัดหารองเท้านักรียนคู่ใหม่ให้ได้ครบ 16,000 คู่ในปีนี้ โดยรองเท้าทุกคู่จะส่งมอบพร้อมถุงเท้าอีก 2 คู่ตามขนาดและสีที่น้อง ๆ ต้องการเพื่อให้ใส่ได้พอดีตามกฎระเบียบของโรงเรียน

อนึ่งโครงการ ‘เทสโก้ โลตัส พาน้องไปโรงเรียน’ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว และได้ดำเนินการส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ไปก่อนหน้านี้แล้วกว่า 35,000 คู่ รอยยิ้มที่มีความสุขของน้อง ๆ เมื่อได้รับรองเท้าคู่ใหม่ เป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่และเป็นแรงผลักดันให้เกิดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพราะรองเท้าเป็นสิ่งที่น้อง ๆ ใส่ทุกวัน จึงทำให้ขาดทุกปี โครงการดังกล่าวจึงจำเป็นต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและคุณภาพการเรียนของน้อง ๆ ให้เกิดขึ้นทุกปี

“การมอบรองเท้าหนึ่งคู่ไม่ใช่เพียงหมายถึง การมอบความสะดวกสบายแก่น้อง ๆ ให้ใส่ไปโรงเรียนอย่างมีความสุขเท่านั้น แต่ยังหมายถึงผลการเรียนที่ดีขึ้นของน้อง ๆ ที่จะกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป” นายชาคริต กล่าวสรุป