นีลเส็น ฟันธง5 Trends พฤติกรรมใช้สมาร์ทโฟน ปี 2015


by admin
24-04-2015 00:00:00

เป็นอีกหนึ่งในผลวิจัยที่ "คอนเฟิร์ม" แล้วว่า "สมาร์ทโฟน" เป็นอุปกรณ์ข้างกายผู้บริโภคขาดไม่ได้ พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง ที่บรรดาเจ้าของแบรนด์ นักการตลาด เอเยนซี่โฆษณาพลาดไม่ได้ มีสิทธิ์ตกยุคได้ทันที

เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทวิจัยด้านการตลาด ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน หรือ Smartphone Insights ของบริโภคคนไทย โดยสำรวจกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนจำนวน 1,081 คน ในจังหวัดหัวเมืองหลักทั่วประเทศ อายุ 16-64 ปี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 - มกราคม 2558 

การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้ทำผ่านเครื่องมือ Informate Mobile Insights เพื่อดูว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาไปกับการใช้สมาร์ทโฟนไปกับเรื่องอะไรบ้าง ใช้โทร สื่อสาร ใช้แอปพลิเคชั่น หรือเพื่อความบันเทิง ข้อมูลจะส่งกลับมาที่เซิฟเวอร์ทุกชั่วโมง

จากข้อมูลดังกล่าวนี้ นีลเส็น สามารถสรุปออกมาเป็น 5  Trends การใช้สมาร์ทโฟนที่ต้องจับตาในปี 2015 ที่เจ้าของแบรนด์ และนักการตลาดไม่ควรพลาด  ดังนี้

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter