เนสท์เล่ แต่งตั้งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร อินโดไชน่า คนใหม่

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของไทย ประกาศแต่งตั้ง นางออดรีย์ เลียว ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า (ต่อจาก มร. เวย์น อิงแลนด์ ซึ่งจะไปรับตำแหน่งดูแล     กลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจอาหารของเนสท์เล่ในระดับโลก) โดยเริ่มมีผลในเดือนพฤษภาคม 2558

นางออดรีย์เป็นชาวสิงค์โปร์ ร่วมงานกับเนสท์เล่มาเป็นเวลากว่า 27 ปี ในตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ  ที่หลากหลาย ทั้งในด้านการดูแลธุรกิจการค้า และตำแหน่งบริหารในประเทศสิงคโปร์ จีน และสวิตเซอร์แลนด์ โดยล่าสุดได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารธุรกิจโภชนาการทารก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิกริม รวมถึงกรรมการผู้จัดการเนสท์เล่ สิงคโปร์ ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ในภูมิภาคอาเซียน ทำให้นางออดรีย์มีความคุ้นเคยกับผู้คนและวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี

“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามารับตำแหน่งอันทรงเกียรติ ในการบริหารภูมิภาคอินโดไชน่าในช่วงเวลา  สำคัญของการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงนี้ ภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยสีสัน ศักยภาพทางการเติบโต และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดิฉันมีความยินดีที่จะได้สานต่อการมอบความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ และการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน ดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริมด้านโภชนาการ เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเนสท์เล่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value) กับทุกภาคส่วน อีกทั้งร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคอินโดไชน่าให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี” นางออดรีย์กล่าว

ในฐานะประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า คนใหม่ ประจำ สำนักงานในกรุงเทพฯ นางออดรีย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ และสร้างความเติบโตให้กับกลุ่มธุรกิจเนสท์เล่ในตลาดอินโดจีน ซึ่งครอบคลุมประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคนี้ให้ดียิ่งขึ้น

นางออดรีย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกสาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังได้รับประกาศนียบัตรสาขาการจัดการ จากสถาบันการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Institute of Management) และเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำที่สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาผู้บริหาร (International Institute for Management Development) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงสถาบันบริหารธุรกิจหนานหยางในประเทศสิงค์โปร์อีกด้วย