เปิดโผ 10 แบรนด์ดาวรุ่งในไทย

บริษัท กันตาร์ เวิลด์พาแนล จำกัด (KWP) ได้เปิดเผยถึงสำรวจ Brand Footprint ในการสำรวจ 50 แบรนด์ที่มีการตัดสินใจซื้อสูงสุดในไทย  โดยได้สำรวจ 10 แบรนด์ดาวรุ่งที่มีอัตราการบริโภคสูงในไทย พบว่า  แบรนด์น้ำยาปรับผ้านุ่ม “Downy” คว้าอันดับ 1  จากการเพิ่มจำนวนการตัดสินใจของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 18%  ด้วยจำนวนผู้บริโภคตัดสินใจซื้อแบรนด์ (CRP : Consumer Reach Points)  Downy 59 ล้านครั้ง

แบรนด์ที่ตามมาเป็นอันดับ 2 คือ เป๊ปซี่ มีอัตราเติบโต 12% ด้วยยอดการตัดสินใจซื้อ (CRP) 87 ล้านครั้ง หลังจากที่เป๊ปซี่ สะท้อนว่าเป๊ปซี่กลับมาได้ดีพอสมควร หลังจากแยกทางจากผู้จัดจำหน่ายรายเดิม และใช้เวลาในการสร้างโรงงานผลิตอยู่พักใหญ่

ส่วนอันดับ 3 เป็น แบรนด์ผงซักฟอก 108ช้อป ที่มียอดการตัดสินใจซื้อ 42 ล้านครั้ง อัตราเติบโต 11% 

อันดับ 4 และ อันดับ 5 เป็นของ  น้ำมันพืชองุ่น ยอดตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 60 ล้านครั้ง เติบโต 11%   และซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ยอดตัดสินใจซื้อ 44 ล้านครั้ง เติบโต 10%

ฮาร์เวิร์ด ชาง ตั้งข้อสังเกตว่า การที่น้ำมันพืชองุ่น และซอสหอยนางรมปีที่ผ่านมาเศรษบกิจไม่ดี ผู้บริโภคหันมาทำครัวเองเพิ่มขึ้น ดังนั้นแบรนด์ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น คือ น้ำมันองุ่น และซอสหอยนางรมแม่ครัว

เศรษฐกิจหด กำลังซื้อหาย ครึ่งปีแรก FMCG โต 0%

ผลการวิจัยนี้ ยังสามารถสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก และประเทศไทยที่อยู่ในภาวะตกต่ำ จำนวนการซื้อสินค้า FMCG ของผู้บริโภคลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในไทยนั้นการเติบโตเป็น 0%  ทั้งๆ ที่เคยเติบโต 6-7%  (ยกเว้นในช่วงที่มีปัญหาอุทกภัย และปัญหาทางการเมือง)

“ปี 2015 ถือว่าเป็นช่วงที่ท้าทายมากสำหรับผู้ผลิต เพราะตัวเลขที่สำรวจในช่วง 5 เดือนแรกของปี  2015 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน การจับจ่ายใช้สอนสินค้าในหมวด FMCG เป็น 0% “

ในการวิจัย Brand Footprint ในไทย ได้มีสำรวจผู้บริโภคคนไทย 4,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ครอบคลุมอายุ 18-60 ปี โดยมีอัตราตัดสินใจใช้จ่ายสินค้าในหมวด FMCG ในปี 2014  ด้วยอัตรา 1-2 พันล้านครั้ง