งบโฆษณา มิ.ย 58 11,791 ล้านบาท ทีวี อนาล็อกยังครอง 4.8 พันล้าน ดิจิตอล 3.3 พันล้าน


by admin
16-07-2015 00:00:00

เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อของ เดือนมิถุนายน  2558 มีมูลค่ารวม 11,791 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 21.42 %  โดยเม็ดเงินโฆษณายังคงใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อก ด้วยเม็ดเงิน 4,809 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 56.96 %   และใช้ไปกับทีวีดิจิตอล ( สำรวจทีวีดิจิตอล 10 ช่องที่มีเรทติ้งสูงสุด) ด้วยงบ 3,332 ล้านบาท  ในขณะที่งบโฆษณาใช้ไปกับ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 572 ล้านบาท

ส่วนสื่อที่เติบโตเพิ่มขึ้น คือ วิทยุ 499 ล้านบาท สื่อในโรงภาพยนต์ 406  ล้านบาท สื่อนอกบ้าน 360 ล้านบาท สื่อเคลื่อนที่ 354 ล้านบาท สื่ออินเทอร์เน็ต 91 ล้านบาท

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง  คือ หนังสือพิมพ์ 1,057  ล้านบาท นิตยสาร 325 ล้านบาท สื่อในห้างสรรพสินค้า 92 ล้านบาท

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter