เปิดเม็ดเงินโฆษณาทีวีดิจิทัล 21 ช่องใหม่ปี 58 เพิ่ม 67.96% ช่อง 7 แชมป์เรทติ้ง

กสทช. เผย เม็ดโฆษณทีวีดิจิทัล ปี 2558 ช่องใหม่ 21 ช่อง เพิ่มขึ้น 67.96% ช่องฟรีทีวีเดิมลดลง 12.87% ช่อง 7 ครองเรทติ้งอันดับ 1 ตามด้วยช่อง 3HD และเวิร์คพ้อยท์
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ได้รายงานสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลใน ปี 2558 ของสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พบว่า 
 
มูลค่าโฆษณาโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ในปี 2558 (เดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายน) ช่องรายการเดิมและช่องรายการใหม่มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 72,587 ล้านบาท
 
แบ่งเป็นมูลค่าของกลุ่มช่องรายการเดิม 53,175 ล้านบาท และช่องรายการใหม่ 19,412 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนของมูลค่าช่องรายการเก่าและช่องรายการใหม่คิดเป็นร้อยละ 73.26 และ 26.74 ของมูลค่าของตลาดทั้งหมดตามลำดับ 
 
มูลค่าของช่องรายการเดิมและช่องรายการใหม่
– มูลค่ากลุ่มช่องรายการเดิม 53,175 ล้านบาท คิดเป็น 73.26 %
– ช่องรายการใหม่ 19,412 ล้านบาท คิดเป็น 26.74%
 
 
โฆษณาทีวีดิจิทัล ปี 58 เพิ่มขึ้น 67.96%
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับมูลค่าโฆษณาเดือนพฤศจิกายน 2557 พบว่า มูลค่าของกลุ่มช่องรายการเดิมลดลงร้อยละ 8.17 ขณะที่ช่องรายการใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.22
 
มูลค่าการโฆษณาเดือนพฤศจิกายน 2558 และพฤศจิกายน 2557
 
 
แม้ว่ามูลค่าโฆษณาในภาพรวมจะมีแนวโน้มลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย แต่พบว่าสัดส่วนมูลค่าของการลงโฆษณาในช่องรายการใหม่ของปี 2558 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 67.96% เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเป็นผลจากการตอบรับที่ดีขึ้นของผู้ชมในการรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องดิจิทัลทีวีเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ส่งผลให้เม็ดเงินในการลงโฆษณาของช่องดิจิทัลทีวีเพิ่มสูงขึ้น  ในขณะที่ช่องฟรีทีวี 6 ช่องเดิม มีสัดส่วนลดลง 12.87% เมื่อเทียบกับปี 2557
 
เปรียบเทียบกับมูลค่าโฆษณาระหว่างปี 2557และ 2558
 
 
เปิดเรทติ้งเดือนธันวาคม 2558 ช่อง 7 นำ ตามด้วย 3 และเวิร์คพ้อยท์