เอไอเอสงานเข้า เจอข้อสรุป กทค. แก้ปัญหาลูกค้าคลื่น 900 MHz

ดูท่า เอไอเอส ต้องเจองานเข้าเต็มๆ หลังมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ไม่ขยายเวลาเยียวยาลูกค้าที่ใช้คลื่น 900 MHz ส่งผลให้ซิม 8 ล้านเลขหมาย ดับลงในวันที่ 14 มีนาคมแล้ว หากต้องการขยายเวลา ก็ให้เช่าคลื่นจากทรู 3 เดือน จ่าย 450 ล้าน/เดือน