ดีแทค เสนอ 3 ข้อ ประมูลใหม่คลื่น 900MHz ใหม่ ไม่มีทรูร่วม-ราคาตั้งต้น 16,080 ล้านบาท

ดีแทค ไตรเน็ต ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นต่อการนำคลื่น 900MHz ชุดที่ 1 กลับมาประมูลใหม่ต่อการพิจารณาของ กสทช. แล้วในวันนี้ (22 มี.ค.)
 
นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่า การที่กสทช. จัดให้มีการประมูลคลื่น 1800MHz และ 900MHz เพื่อให้มีแบนด์วิธตอบสนองความต้องการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างมาก  ส่งผลให้อุตสากรรมโทรคมนาคม ขยายประสิทธิภาพของบริการเพื่อรองรับการเติบโตได้ทุกภาคส่วน 
 
อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับว่าราคาคลื่นความถี่ทั้ง 1800 MHz และ 900 MHz ที่สูงมากจากการประมูลคราวที่แล้วจะมีผลกระทบต่อเนื่องต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะยาว 
 
นอกจากนี้ การที่ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถชำระค่าคลื่นความถี่งวดแรกรวมทั้งไม่สามารถวางหนังสือค้ำประกันค่าคลื่นความถี่ต่อ กสทช. ได้ตามกำหนดนั้น  อาจพิจารณาได้ว่าในการประมูลคลื่นความถี่ทั้ง 1800 MHz และ 900 MHz ได้เกิด “ความต้องการเทียม”  ในการประมูล และผลักดันราคาการประมูลให้สูงเกินกว่าความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรม 
 
ราคาประมูลคลื่นราคาที่สูงอาจเป็นผลดีต่อรัฐในช่วงสั้นๆ แต่อาจมีผลเสียในระยะยาว เช่นลดประสิทธิภาพในการลงทุนพัฒนาโครงข่ายของผู้ประกอบการ ลดความเชื่อมั่นของนักลงทุน เพิ่มความไม่แน่นอนขึ้นในอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งผลให้มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ลดลงเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท 
 
ดีแทค สนับสนุน ให้ กสทช. ประมูลคลื่น 900 MHz ชุดที่ 1 ใหม่ (Re-auction) ตามประกาศ กสทช. กฎการประมูลและเงื่อนไขการประมูลซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันดังนี้ 
 
-ควรจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมการประมูลที่เหลืออยู่จากการประมูลคลื่น 900 MHz คราวก่อนเท่านั้น  (เท่ากับว่าจะเหลือเอไอเอส และดีแทค ไม่มีทรู ซึ่งชนะประมูลคลื่นไปแล้ว ) 
 
– ราคาขั้นต่ำ (Reserve Price) ของการประมูลคลื่น 900 MHz ชุดที่ 1 ครั้งใหม่นี้ควรกำหนดที่ราคา 16,080 ล้านบาทเท่ากับการประมูลคลื่น 900 MHz คราวก่อน (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประมูลมีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ราย) โดยวิธีนี้ จะเป็นการประมูลแข่งขันที่จะเป็นการกำหนดมูลค่าคลื่นความถี่ 900 MHz ชุดที่ 1 ที่แท้จริงและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
 
-เสนอให้ กสทช. จัดให้การรับฟังความเห็นสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นการทั่วไปด้วย  โดยบริษัทฯ ยินดีให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อ กสทช.ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่จะมีขึ้น