บริการธนาคารผ่านเน็ตรุ่งในสหรัฐฯ

News.com

บริษัท Comscore Networks รายงานผลวิจัยว่าตลอดไตรมาสแรกของปีนี้ ลูกค้าธนาคารในสหรัฐฯทุกแห่งรวมกว่า 22 ล้านคนเข้าใช้บริการเกี่ยวกับบัญชีตัวเองในอินเตอร์เน็ต (online banking) ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารใหญ่ 10 อันดับแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 29 %

ลักษณะการใช้งานที่มากที่สุดคือใช้เผื่อชำระค่าบริการต่างๆ (bill payment) โดยมี 4.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 37 % จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เฉลี่ยแล้วลูกค้าคนหนึ่ง ชำระใบเสร็จ 14 ใบตลอดสามเดือนแรกของปีนี้ คิดเป็นวงเงินเฉลี่ยต่อคน 250 เหรียญสหรัฐฯหรือราว 1 หมื่นบาท

online banking และ bill payment เป็นรูปแบบบริการบนอินเตอร์เน็ตที่เติบโตมากที่สุดในสหรัฐฯช่วงปีที่ผ่านมา เพราะการให้บริการในลักษณะนี้ช่วยลดต้นทุนธุรกรรมให้บรรดาธนาคารได้ เพราะกระบวนการทางดิจิตอลเสียต้นทุนน้อยกว่าการใช้กระดาษมาก จึงทำให้ธนาคารพยายามให้แรงจูงใจลูกค้าให้มาใช้ระบบแบบใหม่นี้

Web link :
www.comscore.com