Marketing of "Full Moon"

ปีนี้วันไหว้พระจันทร์ หรือ เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง (中秋节) หมุนเวียนลงมาตรงกับวันที่ 28 กันยายน

แต่เดิม นอกจากความน่าตื่นตาตื่นใจของตำนาน “ฉังเอ๋อเหินสู่ดวงจันทร์” แล้ว สำหรับสามัญชนวันไหว้พระจันทร์ยังมีความหมายถึง ช่วงเวลาที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเสร็จสิ้น โดยการสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวนั้นทำให้ชาวบ้านมีอาหารตุนไว้สำหรับฤดูหนาวอย่างเพียงพอ และแสดงว่าถึงเวลาแห่งการพักผ่อนและเฉลิมฉลอง

การเฉลิมฉลองปกติประกอบไปด้วย การกินขนมไหว้พระจันทร์ไป ชมพระจันทร์เต็มดวงไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้กลับมาบ้านพบปะกับสมาชิกในครอบครัว

ปัจจุบันที่โลกมิได้พึ่งพาอยู่กับภาคเกษตรเป็นหลักอีกต่อไป ‘วันไหว้พระจันทร์’ สำหรับคนจีนในเมือง จึงกลายเป็นประเพณีโบราณที่ความสำคัญมิได้มีมากไปกว่า โอกาสเหมาะสำหรับการจับจ่ายและทำใจให้ปีติเบิกบาน

บรรดาห้างร้าน บริษัทเอกชน และสินค้าจำนวนไม่น้อยต่างก็ถือโอกาสเอาเทศกาลนี้มาช่วยส่งเสริมการตลาดเสียเลย

อ่านเพิ่มเติม : เรื่องราวประเพณีวันไหว้พระจันทร์จาก มุมจีน ในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=4645000740885