เปิดกลยุทธ์ยูคอม สู้ศึก Broadband

ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UCOM ผนึก ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และอินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ (ISSP) เปิดให้บริการ Broadband ด้วยความเร็ว 24 Mbps พร้อมเปิดเว็บไซต์ www.bblife.in.th รวบรวมคอนเทนต์ออนไลน์ทั้งสาระและบันเทิง ภายใต้สโลแกน “เต็มที่กับชีวิตบรอดแบนด์”

บรอดแบนด์จะเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ 50% ให้กับ UCOM ในอีก 5 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่กลุ่ม UCOM มีรายได้จากการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ADSL และบรอดแบนด์ ประมาณ 40%, การขายโทรศัพท์มือถือ บัตรเติมเงิน 40% และจากการทำงานประมูลติดตั้งระบบโทรคมนาคม แนวทางของ UCOM จะยึดตามนโยบายช่วยเหลือชุมชน ยึดแนวชีวิตจริง ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ UCOM มีอยู่ ภาพของ UCOM เมื่อคนนึกถึงในอนาคต คือผู้แบ่งเบาภาระ ในด้านที่ช่วยให้ผู้อื่นแข่งขันได้

บริการบรอดแบรนด์ในชื่อ BB life ภายใต้กลุ่มยูคอม จะเป็นบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานทุกกลุ่ม ทั้งองค์กรธุรกิจ บริษัท SMEs และสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ชื่นชอบได้เต็มที่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทขนาดเล็กแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้

BB Life เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรทุกฝ่าย ทั้ง UCOM, ทศท, บริษัทคอนเทนต์โพรวายเดอร์ ได้แก่ RS promotion, VR One Radio, INN, ร่วมด้วยช่วยกัน, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, The Nation, DTAC, U-nee.com และ ISSP ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต Gate Way ไปต่างประเทศ ซึ่งมีช่องสัญญาณภายในประเทศ 4 GB

ในช่วงแรก BB Life มุ่งจับกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์ของ ทศท ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลัก แล้วจึงขยายไปยังผู้ใช้ต่างจังหวัดในชั้นต่อไป โดยคิดค่าบริการ 990 บาทต่อเดือน ที่ความเร็ว 1 Mbps หรือเร็วกว่า 18 เท่าของอินเทอร์เน็ตปกติ