Marketing Trend หมดยุค “ดารา” ลูกค้าโฆษณาเอง

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา ชมรม IMC CLUB ได้จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “Marketing Trend 2005” โดยวิทยากรทางการตลาดที่มาร่วมงาน ได้แก่ ชัยประนิน วิสุทธิผล จาก TBWA และนายากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย นพวรรณ โชติภาวัต จาก Sony Thai อรนา ตั๋นเจริญ จาก The Intelligent Reseach และตรง ตันติเวชกุล จาก Dentsu Young & Rubicam

ทั้งนี้ วิทยากรเห็นตรงกันว่า ในปีหน้าผู้บริโภคมีแนวโน้มจะเป็น “commodity” น้อยลง หรือก็คือมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นตามทัศนคติและความรู้สึกทางใจต่อสินค้าของแต่ละคน ขณะที่เทคโนโลยีและสื่อทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น และผู้บริโภคเองก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแบรนด์ (switch brand) ได้ง่ายมาก ฉะนั้นการตลาดแบบ Integrated Marketing Communication (IMC) จึงมีความสำคัญในทุกขั้นตอนและมากขึ้น

ขณะที่ข่าวสารต่างๆ ทั้งข่าวน้ำมันขึ้นราคา ปัญหาภาคใต้ หรือไข้หวัดนก และสถานการณ์อื่นๆ ถือเป็นอีกความท้าทายใหม่ที่ทำให้ครีเอทีฟจะต้องคิดงานมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เพื่อให้โฆษณาสร้างสรรค์และดึงดูดใจให้มากกว่ากระแสข่าวเหล่านั้น ที่จะเข้ามาแย่งพื้นที่ในการสื่อสาร (space of communication) และเบี่ยงเบนความสนใจของผู้บริโภคออกจากโฆษณาได้โดยง่าย

ปีหน้า แนวทางการสื่อสารจะเคลื่อนตัวจาก “interruption” หรือการขัดจังหวะเพื่อให้ข้อมูลสินค้า มาเป็นแบบ “permission” คือขออนุญาตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง หรือทำให้เขารู้สึกมีส่วนร่วม เพราะต่างก็เชื่อว่า ผู้บริโภควันนี้ไม่ได้อยากเห็นดาราวิ่งอยู่ในจอ มากไปกว่าคนแบบเดียวกับพวกเขา พร้อมทั้งต้องสนุกด้วย ซึ่งรายการ Academy Fantasia เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ส่วนคำพูดที่จะนำมาใช้ก็ต้องจริงใจและเปิดใจมากขึ้น ฉะนั้น โฆษณาประเภทขายฝันหรือภาพลวงตาจะหมดไป

ขณะที่การพัฒนาสินค้าจะเปลี่ยนจาก “consumer centric” ไปสู่ “idea centric” คือ การใช้ประสบการณ์ในอดีต บวกกับความคาดหวังผู้บริโภค และความคิดสร้างสรรค์หรือเทรนด์ของสินค้า เพื่อผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้มากกว่าที่เขาเคยมีประสบการณ์ โดยชัยประนินย้ำว่า “หากถามว่าผู้บริโภคต้องการอะไร เขาก็ตอบได้แค่ประสบการณ์ที่เคยมี แต่เราต่างหากที่รู้ว่าเทคโนโลยีสินค้านี้ไปถึงไหนแล้ว และถ้าใครคว้าได้ก่อนก็จะอยู่อย่างมั่นคง โดยต้องไม่ใช่การแข่งกันแถม หรือลดราคา”

“บางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะเสีย market share เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่มีพลังพอที่จะสร้างให้เราเป็น leader of product ได้ด้วย และก็ต้องรักษาตรงนี้ให้ดีที่สุด”

Did you know?

ชมรม IMC CLUB ก่อตั้งจากผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการ การสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง หรือ Integrated Marketing Communication (IMC) ซึ่งอบรมมาแล้วกว่า 8 รุ่น โดยบริษัท Three Force Communication เป็นผู้ริเริ่มจัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการรวบรวมสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน โดยวันเสาร์ที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมาถือเป็นวันเปิดตัวชมรมอย่างเป็นทางการ