อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล

อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่รักการทำงาน ความรับผิดชอบในปัจจุบันที่ AIS คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้มีกิจกรรมกับลูกค้าค่อนข้างมากในช่วงวันหยุด แม้ในยามว่างก็ยังใช้เวลาไปในสถานที่ หรือกิจกรรมที่กำลังเป็นที่สนใจของคนในสังคม เพื่อตรวจสอบแนวโน้ม และสังเกตพฤติกรรมของคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายของ AIS

ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบทำให้ต้องออกงานอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้เธอกลายเป็นคนหนึ่งที่คุ้นหน้าคุ้นตา เป็นที่รู้จักในวงสังคม บวกกับบทบาทของผู้ถ่ายทอดความรู้ด้าน CRM ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มาขอเยี่ยมชม CRM ของ AIS

“กลยุทธ์ที่ดีอาจล้มเหลวหากได้คนทำ implementation ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งคุณภาพของคนจะส่งผลถึงคุณภาพของงาน การทำงานได้รวดเร็วด้วยวิธีที่ smart และสร้างสรรค์ จะสร้างข้อได้เปรียบที่เหนือกว่า”

Profile

Name : อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล
Born : 30 ธันวาคม 2510
Education :
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย Asian Institute of Technology
Career Highlights :
2544-Current Assistant Vice President – Customer Relationship Management บริษัท Advanced Info Service
2538-2543 Marketing Planning Manager บริษัท Advanced Info Service
2536-2537 Marketing Planning Executive บริษัท Siam Iron and Steel Co. Ltd
2535 Corporate Planning Executive บริษัท Siam Cement Group
2532-2533 Product Development บริษัท Thai Ceramic Industry Co. Ltd (Cotto Tile)
Family :
สมรสแล้ว