Central’s Big Move

Central World Tower ริมถนนพระราม 1 ตั้งตระหง่านเป็นตึกใหม่ล่าสุดของกรุงเทพฯ ที่ได้รับความสนใจจากบริษัทชื่อดังหลายแห่งมาจับจองเช่าพื้นที่ของ The Offices at Central World Office Complex แห่งนี้ฉลองศักราชใหม่ เช่น โอกิลวี่ เนสท์เล่ กิมเอ็ง เป็นต้น

เช่นเดียวกันกับงาน “Our Move In 2005” การแถลงข่าวครั้งแรกของปี ของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โยกย้ายจากสถานที่แถลงข่าวเดิมห้องประชุมเตียง จิราธิวัฒน์ อาคารชิดลม ทาวเวอร์ มาสู่ห้องประชุมเตียง เหมือนกันแต่เป็นที่ตึก Central World Tower แทน ครั้งนี้เป็นการแถลงข่าวของผู้บริหารระดับสูงทั้งสิ้น 5 คน ผู้อยู่ในระดับยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Executive Committee หรือ Ex-Com ซึ่งจะกำหนดนโยบายถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติการหรือ CEO ดำเนินการบริหารต่อไป ซึ่งน้อยครั้งนักที่ทั้ง 5 แม่ทัพเซ็นทรัลจะปรากฏกายต่อหน้าสื่อมวลชนพร้อมเพรียงกันเช่นนี้ Ex-Com ของกลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วย สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการบริหาร (ดูแล Central Hotels&Resorts และ Central Restaurant Group) สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร-ทรัพยากรมนุษย์ สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร-ปฏิบัติการ(ดูแล Central Marketing Group) สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร-ปฏิบัติการ (ดูแล CRC และเซ็นทรัลพัฒนา) และปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร-การเงิน

การแถลงข่าวเป็นเรื่องของผลประกอบปี 2547 ที่ผ่านมา และการลงทุนหลักๆ ในปี 2548 ขณะที่การลงทุนในต่างประเทศ ดำเนินการไปบ้างแล้วบางส่วนแต่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน ทั้งนี้เซ็นทรัลพัฒนาซึ่งรับผิดชอบด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนมากที่สุดกว่า 7,695 ล้านบาท เกินกว่าครึ่งหนึ่งของงบลงทุนปี 2548 ของบริษัท จากหลายๆ โครงการที่รับผิดชอบ เช่น Central Town Center รัตนาธิเบศร์, Paton Hobby Market เป็นต้น ส่วนโครงการลงทุนในจังหวัดอื่น เช่น นครราชสีมาและขอนแก่นกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

แม้การแถลงข่าวจะไม่มีอะไรที่หวือหวา แต่นับจากนี้ตลอดทั้งปี core business ทั้ง 5 กลุ่มของเซ็นทรัล คงต้องแยกย้ายกันตะลุยสร้างผลงานและพบปะนักข่าวอีกไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง

สรุปการลงทุนปี 2547

Take over กิจการจัสโก้ รัตนาธิเบศร์ เมื่อมกราคม 2547
ซื้อกิจการ Tops Supermarket คืนจาก Royal Ahold เมื่อมีนาคม 2547
ซื้อทรัพย์สินและสาขาของ Food Lion เมื่อกันยายน 2547
เปิดศูนย์การค้า Central Festival Phuket เมื่อกันยายน 2547
เปิดศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านภาคเหนือ เชียงใหม่ ใช้พื้นที่กว่า 30 ไร่ ในชื่อว่า Paton Hobby Market
เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ของกรมส่งเสริมการส่งออก OTOP Shop ที่ สีลมแกลอเรีย

แผนการลงทุนปี 2548

เงินลงทุน 13,500 ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (CRC) 29%
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (CPN) 57%
กลุ่มธุรกิจค้าส่ง (CMG) 2%
กลุ่มธุรกิจโรงแรม (CHR) 10%
กลุ่มเซ็นทรัลเรสตอรองต์ (CRG) 2%

ลงทุนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปรับปรุงและก่อสร้าง Central World Tower เพิ่มเติม
ปรับปรุงจัสโก้ รัตนาธิเบศร์ เป็น Central Town Center
โรงแรมกระบี่ เบย์ รีสอร์ท
ก่อสร้างโรงแรมเซ็นทรัล วงศ์อมาตย์ พัทยา ใหม่
โครงการ Brand Expansion ของ Central Marketing Group
โครงการบ้านสีลม ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร
เปิดตัว Northern Village เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่

Did you know?

The Offices at Central World สูง 45 ชั้น มีมาตรฐานการสร้างในระดับเดียวกับตึกหรูในนิวยอร์ก หรือโตเกียว มุ่งเป้าให้เป็นที่ทำการออฟฟิศเกรด A ภายในอาคารประกอบด้วยระบบเครื่องปรับอากาศ Central Chiller พร้อมเทคโนโลยี VAV อันทันสมัยที่จะปรับอุณหภูมิภายในอาคารให้เหมาะสมตามสภาพอากาศภายนอก ระบบลิฟต์ Schindler ID ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีระบบลิฟต์อันทันสมัยล่าสุดมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ระบบลิฟต์ไฮเทคนี้ เป็นการนำเอาระบบการขนส่งอัจฉริยะมาผสมผสานกับวิศวกรรมอันล้ำยุค โดยบุคคลที่อยู่ในอาคารตลอดจนผู้มาติดต่อจะได้รับบัตรผ่านเข้า-ออกของอาคาร (Access Card) เมื่อนำบัตรไปสัมผัสที่เครื่อง Schindler ID ที่ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ ระบบจะทำการแจ้งตำแหน่งของลิฟต์ตัวที่จะโดยสารขึ้นไป พร้อมทั้งนำไปส่งยังชั้นที่กำหนดไว้ในบัตรโดยอัตโนมัติ โดยระบบลิฟต์ดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และช่วยบริหารเวลาการขึ้น-ลงลิฟต์ ในชั่วโมงเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยระบบเครือข่ายโทรทัศน์ MATV