“อินเด็กซ์ อีเว้นท์” เตรียมขึ้น “กระดาน”

ผ่านมา 1 ไตรมาส เกรียงไกร กาญจนะโภคิน กรรมการอำนวยการบริษัท อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เชิญนักข่าวไปชมออฟฟิศในซอยปรีดีพนมยงค์ 35 และแจ้งยอดรายได้ไตรมาสแรกที่มีมูลค่าถึง 152 ล้านบาท เพิ่ม 53% จากปีที่แล้ว โดยจำนวนนี้เป็นกำไรสุทธิ 22 ล้านบาท

ส่วนเรื่องการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เกรียงไกรบอกว่า กำลังอยู่ในช่วงปรับโครงสร้าง ซึ่งมี Sicco Advisory มาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน น่าจะเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 โดยเหตุผลที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นคือ เพื่อขยายธุรกิจทั้งในเชิงลึก เช่น สร้างหน่วยงานมาช่วยเสริมการทำ event และเชิงกว้าง เช่น ขยายไปลงทุนตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ “ลูกค้าที่น่ารัก” ของอินเด็กซ์ฯ ได้เข้ามาถือหุ้น ดังคำเชิญชวนในเอกสาร Index Times : Newsletter for Special Clients ที่ลงว่า “ใช้ Index วันนี้ กลางปีได้เป็นเจ้าของ Index”

นอกจากนี้ เกรียงไกรยังโชว์กลยุทธ์การทำ event ใหม่ที่เขาใช้ชื่อว่า “Medical Process” ประยุกต์มาจากการรักษาโรคของแพทย์ที่ต้องเริ่มจากการวินิจฉัยแบรนด์ ไปจนถึงวางแผนการรักษาและติดตาม พร้อมด้วยสายงานใหม่ที่ตั้งขึ้นมาดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว คือ Strategic Event Planning (SEP)

Did you know?

กลยุทธ์ Medical Process หรือ Event Tip ประกอบด้วย

1.Examination คือ การตรวจวินิจฉัยแบรนด์ของลูกค้า
2.Laboratory คือ การวิเคราะห์เจาะลึกในห้องปฏิบัติการ
3.Cure For Process คือ การวางแผนรักษา (แบรนด์)
4.Monitoring คือ การติดตามผล (ว่าแผนงานที่ทำไปตอบโจทย์ลูกค้าได้หรือไม่)

Website

www.indexevent.com