Eco-Fashion เสื้อผ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

อีโค-แฟชั่น เป็นแนวโน้มใหม่ในวงการแฟชั่น โดยพื้นฐานคือการตัดเสื้อผ้าจากวัสุดธรรมชาติที่ไม่รุกรานสิ่งแวดล้อม การออกแบบเสื้อผ้าจากแนวคิดนี้กำลังได้รับความนิยม เช่นที่เห็นจากผลงานล่าสุดของ ออสการ์ เดอ ลา เร็นต้า และไดแอน วอง เฟริสเท่นเบิร์ก

อินเทอร์เน็ต มีเว็บไซต์จำหน่ายเสื้อผ้าและสินค้าจากผ้าแนวอีโค-แฟชั่น โดยเฉพาะคือ Vivavi.com ที่มีจำหน่ายเสื้อผ้าของผู้ชาย ผู้หญิง ทารก และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านจากผ้า เลือกแต่ยี่ห้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีสำนึกสังคมในการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, ออร์แกนิก และวัสดุรีไซเคิล นอกจากนั้นบางยี่ห้อยังบริจาคหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของกำไรให้องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ยี่ห้อเสื้อผ้าที่ออกจำหน่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงเช่น Ecoganik ใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าออร์แกนิก Stewart+Brow’s เน้นแฟชั่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ออกแบบให้สวยงามทันสมัยด้วย