ของรักของหวง

ดังที่ผมเคยเสนอไปแล้วว่าปี 2548 นี้เป็น ‘ปีวัฒนธรรมฝรั่งเศสในจีน’ หลังจากที่ปี 2547 ปีของ ‘วัฒนธรรมจีนในฝรั่งเศส’ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

หลังจากทางรัฐบาลจีนนำ “ของรักของหวง” ของชาติที่ถูกคัดสรรมาจากทั่วประเทศ ขนข้ามทวีปไปโชว์ถึงฝรั่งเศสมาแล้ว ตามคำเรียกร้องจึงมีการนำของเหล่านี้กลับมาแสดงให้ชาวจีนยลโฉมกันอีกครั้ง โดยคราวนี้มีการจัดหัวข้อหลัก คือ จีนยุคโบราณ โดยแบ่งซอยเป็น 4 theme ที่แสดงถึงความเป็นจีนอย่างรอบด้าน คือ

1. สมบัติ 4,000 ปีของจีนอันขุดค้นพบที่เสฉวน แสดงถึง การรวมเป็นหนึ่งภายใต้ความหลากหลาย

2. วัตถุโบราณ อันเกี่ยวกับขงจื๊อ แสดงถึง ความล้ำลึกของปรัชญาจีนที่ตกทอดมายาวนานกว่า 2,000 ปี

3. ภาพวาดภูเขา-สายน้ำ อันถ่ายทอดให้เห็นถึงการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและงานศิลปะ

4. สมบัติของฮ่องเต้คังซี แห่งราชวงศ์ชิง อันแสดงให้เห็นถึง ความรุ่งเรืองทางการเมือง-การทหาร

งานแสดง 4 ชุด รวมของราว 400 ชิ้นนี้ ที่ฝรั่งเศสมีผู้สนใจแย่งกันดูมากถึง 1 ล้านคน… ผมขอเป็นตัวแทนท่านผู้อ่านนำชมก็แล้วกัน

Website

www.nationalmuseum.c