โรงเรียนนักบริหารแห่งสิงคโปร์

ชื่อเสียงของอดีตประธานาธิบดี ลี กวน ยิว แห่งประเทศสิงคโปร์นั้น เป็นที่ยอมรับกันดีถึงความสามารถและวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำพาประเทศสิงคโปร์ให้เจริญก้าวหน้าเช่นทุกวันนี้ แม้ปัจจุบันจะลงจากตำแหน่งแล้ว ก็ยังถูกเชิญให้ไปแสดงปาฐกถาตามที่ต่างๆ อยู่เนืองๆ ปีที่แล้วก็เดินทางมาบรรยายตามคำเชิญของสมาคมศิษย์เก่า Ex-MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่โรงแรมคอนราด โดยมีผู้บริหารระดับสูงอย่าง อานันท์ ปันยารชุน พล.อ.สรยุทธ์ จุลานนท์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และอีกหลายรายทั้งจากภาครัฐและเอกชนไปร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ล่าสุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ จึงได้ทำพิธีเปิด “สถาบันสอนนโยบายสาธารณะลี กวน ยิว” อย่างเป็นทางการ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังจากที่ได้เปิดทำการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 โดยสถาบันนี้มีที่มาจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ กับโรงเรียนกฎหมายเคนเนดี้แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ตั้งแต่ปี 2535 โดยถ่ายทอดโมเดลหลักสูตรด้านนโยบายสาธารณะ และดัดแปลงให้เข้ากับทิศทางการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ ถึงปัจจุบันก็ยังคงความร่วมมือทางวิชาการกันอยู่ และมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และหลักสูตรกันกับฮาร์วาร์ดเป็นระยะ

Mr. Kishore Mahbubani คณบดีของสถาบันสอนนโยบายสาธารณะลี กวน ยิว คนแรกและคนปัจจุบันเป็นอดีตนักการทูตทำงานรับใช้รัฐบาลสิงคโปร์มานานกว่า 33 ปี เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศระหว่างปี 2536-2541 ก่อนไปรับตำแหน่งผู้แทนประเทศสิงคโปร์ประจำสหประชาชาติระหว่างปี 2541-2547 เขามีผลงานเขียนที่เป็นที่รู้จักในหลายประเทศ คือ “Can Asians Think?” ตีพิมพ์ในสิงคโปร์ แคนาดา อเมริกา เม็กซิโก อินเดีย และล่าสุดกำลังจะตีพิมพ์ในจีน นอกจากนั้นกำลังจะออกหนังสือมาอีกเล่มคือ “Beyond the Age of Innocence : Rebuilding Trust between America and the World” ที่จะตีพิมพ์ในนิวยอร์ก

การเกิดขึ้นของสถาบันฯ ในตอนนี้ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความซับซ้อนทั้งในแง่ชนชาติ ศาสนา ประวัติศาสตร์ และการเมือง ขณะที่สถานการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่หยุดนิ่ง เป้าหมายการบริหารสถาบันฯนั้น เขากล่าวว่า ต้องการจะให้เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย และเป็นสถาบันฝึกอบรมชั้นนำด้านนโยบายสาธารณะของเอเชีย โดยที่จะประสานกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ ให้สนับสนุนทุนการศึกษาและส่งผู้บริหารตลอดจนผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นเข้ามาเรียนที่นี่

“เป้าหมายของเราคือการอบรมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะออกไปมีบทบาทสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรม เศรษฐกิจของประเทศ เราไม่มีสถาบันที่จะมาเป็นคู่แข่ง เพราะที่นี่เป็นสถาบันสอนนโยบายสาธารณะแห่งเดียวในเอเชีย สถาบันที่จะนับเป็นคู่แข่งกับเราได้ก็คือโรงเรียนกฎหมายเคนเนดี้แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันเราไม่ได้แข่งกัน ตรงกันข้ามเราต่างเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางวิชาการกันมากกว่า”

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันนโยบายสาธารณะลี กวน ยิว ในปัจจุบัน มี 2 หลักสูตรคือ Master in Public Policy Programme และ Master in Public Management Programme ซึ่งจะปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายน และเริ่มเปิดเทอมในเดือนตุลาคม 2548 ที่จะถึงนี้

เงื่อนไขการสมัคร

– คะแนน TOEFL 580 และ IELTS 6.5
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวข้องกับงานบริการสาธารณะ
– ผลการเรียนระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำ เกียรตินิยมอันดับ 2 หรือเทียบเท่า
– ผู้สมัครควรมีพื้นฐานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
– เงื่อนไขอื่นๆ ในการพิจารณาขึ้นกับประวัติการทำงาน ผลงานเขียนบทความหรือแต่งตำรา หรือจดหมายแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

1. ค่าสมัคร 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 20 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
2. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 52.50 ดอลลาร์สิงคโปร์ (จ่ายครั้งเดียว)
3. ค่าธรรมเนียมสอบ 262.50 ดอลลาร์สิงคโปร์ (จ่ายครั้งเดียว)
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 23.50 ดอลลาร์สิงคโปร์/ปี
5. ค่าบริการนักศึกษาและค่ากิจกรรม 67.20 ดอลลาร์สิงคโปร์/ปี
6. ค่าลงทะเบียนเรียน (ทั้งหลักสูตรมี 3 เทอม)

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2,560 ดอลลาร์สิงคโปร์/เทอม
สำหรับชาวหรือผู้มีถิ่นพำนักในสิงคโปร์ 2,325 ดอลลาร์สิงคโปร์/เทอม

Website

www.spp.nus.edu.sg