Dance Day รวมพลังเต้น

International Dance Day ถือเป็นวันสากลวันหนึ่งที่ตั้งขึ้นโดยองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 โดยกำหนดวันที่ 29 เมษายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมฉลองกิจกรรมนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของศิลปะที่เกิดมาพร้อมกับมนุษยชาติ เพื่อให้มีคนเรามีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

International Dance Day Festival จัดในไทยปีนี้ ในวันที่ 24-25 เมษายน ก่อนหน้าวันจริง 5 วัน เพื่อให้ติดช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ประชาชนจะได้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ทั้งสองวัน

“การเต้นถือเป็นกิจกรรมที่ออกมาจากความรู้สึก ทุกคนไม่ว่าใครก็สามารถมีความสุขกับการเต้นได้ การเต้นจึงเป็นเรื่องสำหรับทุกชาติ ทุกเพศและทุกวัย” วรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันแดนซ์ เซ็นเตอร์ กล่าว ครั้งนี้เธอเป็นแม่งาน จัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

Did you know?

วันที่ 29 เมษายน นั้น ตั้งตามวันเกิดของ Jean-Georges Noverre (ค.ศ.1727-1810) ผู้ให้กำเนิดบัลเล่ต์ สมัยใหม่ เขาได้รับสมญานามว่า เป็นเช็คสเปียร์ของวงการบัลเลต์ เนื่องจากความสามารถอันสูงสุดในวงการอย่างที่เช็คเปียร์เป็นสำหรับวงการละคร อิทธิพลทางศิลปะการเต้นของเขาส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงเปรียบเสมือนปู่แห่งวงการบัลเลต์ “The Grandfather of the Ballet” ก็ว่าได้

Website : www.unesco.org/ngo/cid/html/dance day.html