Big Event

กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ TA ไปสู่ brand “True” ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเปิดตัวภายในกับพนักงานหรือ Internal Launch เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547 มาจนถึงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 1 เมษายน 2547 เป็นผลงานของบริษัท ซี.เอ็ม ออกาไนเซอร์ รับหน้าที่เป็นออกาไนเซอร์จัดงาน

นับเป็น Big Event การสร้างกิจกรรม Re-brand เพื่อพลิกโฉมหน้าเข้าสู่ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจใหม่ ที่ต้องเปลี่ยนกันตั้งแต่ป้ายโลโก้ เครื่องแบบพนักงาน ที่เน้นความสดใส วัฒนธรรมการทำงานต้องถูกเปลี่ยนตามความหมายของการ “เปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอก” เพื่อสอดรับบุคลิกใหม่ของแบรนด์ True

ถนนรัชดาภิเษกในวันนั้นเต็มไปด้วยสัญลักษณ์สีแดงของแบรนด์ True ตู้โทรศัพท์สาธารณะแต่งแต้มด้วยโลโก้และรูปภาพสำนักงานใหญ่ที่ถูกปูทับด้วยสติ๊กเกอร์ผืนใหญ่ ลูกโป่งสีแดง 50,000 ใบ ที่ถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางพนักงานเกือบ 2,000 คน ที่พร้อมกันประทับฝ่ามือลงบนตัวอักษร True สีขาว จนเปลี่ยนเป็นสีแดงภายในงานที่จัดขึ้น ณ โรงเบียร์บริว พาวิวเลียน

เป็นรายละเอียดและรูปแบบของการจัดงาน เพื่อสะท้อนความหมายของ Together, We are true