อย่างนี้ต้องขยาย

“รับชำระค่าบริการทุกอย่าง” ดูเหมือนจะเป็นคัมภีร์ประจำใจของผู้บริหาร “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” เพราะเวลานี้เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่ได้มีบริการรับชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ แต่ยังมีบริการเงินผ่อนบ้าน ค่าเช่าซื้อสินค้า บัตรเครดิต เบี้ยประกัน รวมทั้งสิ้น 96 รายการ

ด้วยยอดชำระค่าบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉพาะมีนาคมเดือนเดียว มียอด 4,399,367 บิลต่อเดือน ตลอดทั้งปี 2546 มียอดชำระ 45 ล้านบิล และคาดว่าจะขยายเพิ่มเป็น 52 ล้านบิล หรือเพิ่มขึ้น 15% ในปี 2547

ความนิยมใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสยังมีผลต่อการกระตุ้นยอดขายภายในร้าน “เซเว่น-อีเลฟเว่น” โดยตรง ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุลการ ผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์ จำกัด บอกว่า “ในจำนวนลูกค้า 10 คนที่มาชำระค่าบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส 3 คนจะซื้อสินค้าในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น เฉลี่ยรายละ 50 บาท”

งานแถลงข่าวของเคาน์เตอร์เซอร์วิส จึงเป็นการบอกเล่าถึงแผนการขยายจุดบริการเพิ่มขึ้นอีก 500 แห่ง จากที่มีอยู่ 3,325 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็นในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 2,499 สาขา และนอกร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 826 สาขา ใช้งบลงทุน 30 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มประเภทบริการให้ครบ 100 บริการ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงบริการระบบตั๋วภาพยนตร์ รถทัวร์ รถไฟ และตั๋วเครื่องบินที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้