เว็บไทยจะดูแลกันเองหรือให้รัฐคุม?

20 เมษายน ที่ผ่านมา ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยได้จัดอภิปราย “เว็บไทยจะให้รัฐคุมหรือคุมกันเอง” เพื่อเปิดตัว หน่วยงานใหม่ “สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย” ที่ทางสมาคมยืนยันว่าจะเสริมการทำงานกันโดยไม่ซ้ำซ้อน

เนื้อหาหลัก คือ การชี้ให้เห็นว่าบนอินเทอร์เน็ตนั้นเสรีภาพดูเหมือนจะมีมากเกินไป ไม่ว่าการปกปิดตนเองของผู้ใช้ หรือการลงเนื้อหา “ไม่เหมาะสม” ของผู้สร้างเว็บ แต่หากจะให้รัฐควบคุมก็น่ากังวลว่ารัฐจะไม่เข้าใจปัญหาต่างๆ เท่าผู้ทำเว็บกันเอง และยังเสี่ยงต่อการสูญเสียเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแย้งกับรัฐ ดังนั้นหนทางที่ดีที่สุดจึงน่าจะเป็นการตั้งตัวแทนมาดูแลกันเอง สภาฯ นี้จะเปิดรับสมาชิกโดยมีสิทธิประโยชน์คือการรับรองจากสภาฯ โดยผ่านโลโก้ “Trustmark” เสมือนรับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้นๆ

สิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปคือ สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยจะทำงานได้จริงจังแต่ไหน ซึ่งนั้นขึ้นกับว่าสิทธิประโยชน์และโลโก้ Trustmark นี้จะดึงดูดใจเจ้าของเว็บไทยให้เข้ามาอยู่ใน “การควบคุม” ได้มากเพียงใด

Website
www.webmaster.or.th
www.gotomanager.com แล้วป้อนคำว่า “วันฉัตร” ในช่อง Search The Guide แล้วกด “Go” ผลลัพธ์จะเป็นข้อมูลบุคคลของ วันฉัตร ผดุงรัตน์ และบทความทั้งหมดเกี่ยวกับเขาที่เคยลงในนิตยสารผู้จัดการรายเดือน