Somebody อลิซาเบท วงศ์วาสิน

งานทางด้านประชาสัมพันธ์เป็นงานที่สาวๆ หลายคนอยากทำ เพราะนอกจากจะได้แต่งตัวสวยๆ แล้ว ยังได้เจอพบปะคนมากหน้าหลายตา แต่งานด้านนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะหน้าตาและการแต่งตัวเท่านั้น งานประชาสัมพันธ์ถือเป็นด่านแรกที่ทำให้ลูกค้ารู้จักกับตัวสินค้าแต่ละอย่าง เป็นหน้าตาของบริษัท ถือว่าเป็นงานหนักงานหนึ่ง

อลิซาเบท วงศ์วาสิน ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากที่เธอเคยฝึกงานทางด้านนี้มาก่อน ทำให้รู้สึกรักและชอบในงานด้านนี้ เพราะงานด้านพีอาร์เสมือนกับว่าต้องรักษาภาพพจน์ของลูกค้าให้ดูดีอยู่เสมอ ต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้ลูกค้าในการติดตามความเคลื่อนไหวที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขาให้ได้มากที่สุด และสิ่งสำคัญที่สุดในการเขียนข่าวก็คือ ทำอย่างไรให้คนที่รับสารของเราสามารถเข้าใจตรงกัน เห็นไหมละว่า งานพีอาร์ไม่ใช่แค่แต่งตัวสวยอย่างเดียว

Profile

Name : อลิซาเบท วงศ์วาสิน
Age : 25 ปี
Education: เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะอักษรศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Career Highlight :
– ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ที่มา : นิตยสารสุดสัปดาห์

(Somebody คอลัมน์ใน Magazine Survey รวบรวมเรื่องราวบุคคลน่าสนใจที่ตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ)